Pi STOCK UPDATE : DOHOME (BUY : FAIR PRICE Bt12.10)

Published
09 August 2023
Share this article:

" การขายโละสต็อกฉุดกำไรไตรมาส 2/23 "

กำไรสุทธิไตรมาส 2/23 อยู่ที่ 39 ล้านบาท (-88%YoY, -85%QoQ) ลดลงแรงจาก 1) อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่หดตัวจากการขายโละสต็อกช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. 2023 และอัตรากำไรสินค้าเหล็กที่ลดลง 2) การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ที่ติดลบ 9.8% เพราะยอดขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่อนแอ และ 3) ต้นทุนที่สูงขึ้น YoY จากการขยายสาขาใหม่และค่าสาธารณูปโภค โดยเราคาดว่ากำไรจะฟื้นตัว YoY ในครึ่งปีหลังจากฐานต่ำ ปัจจัยบวกสำคัญคาดมาจากการลงทุนภาครัฐและเอกชนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ราคาหุ้นลดลงไป 36% YTD มองว่าสะท้อนปัจจัยลบต่าง ๆ ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความกังวลถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ การจัดทำงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้า และอัตรากำไรที่ลดลงจากการขายโละสต็อก แต่เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐาน 12.10 บาท

กำไรที่อ่อนแอในไตรมาส 2/23 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้

• รายได้ไตรมาส 2/23 โตเป็น 8 พันล้านบาท (+1%YoY, -6%QoQ) ที่โต YoY เพราะการขยายสาขาใหม่ 4 แห่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ช่วยชดเชย SSSG ติดลบ 9.8% YoY เพราะการบริโภคที่อ่อนแอในพื้นที่เกษตรกร รวมถึงยอดขายกลุ่มรับเหมาฯ และราคาขายเฉลี่ยสินค้าเหล็กที่ลดลง เพราะราคาที่ผันผวนในตลาดเหล็ก ส่วนรายได้ที่ลดลง QoQ เป็นผลจากปัจจัยตามฤดูกาล และการขาดหายไปของปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นภาครัฐในไตรมาส 1/23

• GPM ไตรมาส 2/23 ลดเหลือ 14.0% จาก 16.8% ในไตรมาส 2/22 และ 16.5% ในไตรมาส 1/23 เพราะการขายโละสต็อกช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. 2023 และอัตรากำไรสินค้าเหล็กที่ลดเหลือ 9% ในไตรมาส 2/23 จาก 15.7% ในไตรมาส 2/22 และ 10% ในไตรมาส 1/23

• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ต่อยอดขายปรับเพิ่มเป็น 12.4% ในไตรมาส 2/23 จาก 11.5% ในไตรมาส 2/22 และ 11.9% ในไตรมาส 1/23 จากค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้น และต้นทุนจากการขยายสาขาใหม่

คาดกำไรฟื้นตัว HoH ในครึ่งปีหลัง

• คาด SSSG เดือน ก.ค. 2023 ยังติดลบต่อเนื่องราว 8% หากไม่รวมเหล็กยังติดลบราว 4% แต่ประเมินถึงผลกระทบที่เบาลงจากการที่ราคาสินค้าเหล็กปรับลดลงในครึ่งหลังปี 2023

• เราคาดว่า GPM ไตรมาส 3/23 จะดีขึ้น QoQ แต่น่าจะยังต่ำกว่า 16.5% ในไตรมาส 1/23 เพราะผลกระทบจากการขายโละสต็อกในเดือน ก.ค. 2023 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่ 2 แห่งในไตรมาส 3/23 และ 1 สาขาในไตรมาส 4/23 หลังจากที่ไม่ได้เปิดสาขาใหม่เลยตั้งแต่ต้นปี 2023

• ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่อนไหวของเราต่อ SSSG พบว่าการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 1% ในสมมติฐาน SSSG ปี 2023-24 ที่กรณีพื้นฐานระดับ -8% และ +2% จะกระทบประมาณการกำไรสุทธิปี 2023-24 ของเราที่ 8% และ 4% ตามลำดับ

แนะนำ "ซื้อ" พ้นจุดต่ำแล้ว

มูลค่าพื้นฐาน 12.10 บาท คำนวณด้วยวิธีคิดลดเงินสด (DCF) (WACC 7.5%, TG 3%) อิง 31xPE’24E หรือที่ค่าเฉลี่ยกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านของไทย