นักลงทุนสถาบัน

บริษัทฯ พร้อมให้การบริการทั้งทางด้านบทวิเคราะห์ การซื้อ-ขาย และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บทวิเคราะห์

เรามีทีมงานนักวิเคราะห์ที่ได้รับรางวัล และมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการออกบทวิเคราะห์ และให้คำแนะนำ แก่ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าทั่วไป

บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

เราให้บริการ การเข้าถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับลูกค้าสถาบัน เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในประเทศ ทั้งนี้บริษัทหลัก ทรัพย์ พาย เป็นที่รู้จักในเรื่องความ น่าเชื่อถือ ด้านการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ รวมถึงการให้บริการด้านการลงทุน แก่นักลงทุนในระดับสถาบัน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ พาย ได้รับอนุญาต จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยทีมงานของบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้อหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในประเทศ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบัน

ฉันจะสามารถเข้าถึงบริการทางด้านวาณิชธนกิจ ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย ได้อย่างไร

arrow

ฉันจะสามารถเข้าถึงบริการทางด้านบทวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย ได้อย่างไร

arrow

ฉันจะสามารถเข้าถึงบริการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย ได้อย่างไร

arrow

ฉันจะสามารถเข้าถึงบริการในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย ได้อย่างไร

arrow
ดู FAQ ทั้งหมด