นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชมเว็บไซต์ http://www.pi.financial โดยบริษัทความจำเป็นต้องใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน หรือสามารถใช้เป็นข้อมูลผู้ใช้งานหากมีการประมวลผลกับข้อมูลในส่วนอื่น ๆ

คุกกี้คืออะไร คุกกี้ คือข้อความขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะถูกใช้งานเพื่อสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และการจัดทำรายงาน

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้มีความสำคัญในการทำให้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ และในการให้บริการและฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท และการเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัท หากไม่มีคุกกี้นี้ เว็บไซต์ของบริษัทหรือบางฟังก์ชันบนเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทได้

คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งานคุกกี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เว็บเพจที่ท่านเข้าชม เว็บเพจที่ท่านเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงก์ที่ท่านอาจคลิกเข้าไปเยี่ยมชม ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้

คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณาบริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะได้รับโฆษณาทั่วไป รวมถึงช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของบริษัท คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานโดยเครือข่ายสื่อโฆษณา (เช่น Facebook, Google และอื่นๆ) โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท และจะจดจำวิธีการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้มักจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คุกกี้จากบุคคลที่สาม ในบางกรณี เรามีความจำเป็นในการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

การจัดการคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณจัดการวิธีตั้งค่า และใช้คุกกี้ขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งอนุญาตให้ลบค่าคุกกี้ และข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้เบราว์เซอร์อาจจะมีการตั้งค่าที่อนุญาตให้คุณจัดการคุกกี้แยกสำหรับแต่ละเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ของท่านได้

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชมเว็บไซต์ http://www.pi.financial โดยบริษัทความจำเป็นต้องใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน หรือสามารถใช้เป็นข้อมูลผู้ใช้งานหากมีการประมวลผลกับข้อมูลในส่วนอื่น ๆ

คุกกี้คืออะไร คุกกี้ คือข้อความขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะถูกใช้งานเพื่อสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และการจัดทำรายงาน

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้มีความสำคัญในการทำให้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ และในการให้บริการและฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท และการเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัท หากไม่มีคุกกี้นี้ เว็บไซต์ของบริษัทหรือบางฟังก์ชันบนเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทได้

คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งานคุกกี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เว็บเพจที่ท่านเข้าชม เว็บเพจที่ท่านเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงก์ที่ท่านอาจคลิกเข้าไปเยี่ยมชม ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้

คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณาบริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะได้รับโฆษณาทั่วไป รวมถึงช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของบริษัท คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานโดยเครือข่ายสื่อโฆษณา (เช่น Facebook, Google และอื่นๆ) โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท และจะจดจำวิธีการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้มักจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คุกกี้จากบุคคลที่สาม ในบางกรณี เรามีความจำเป็นในการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

การจัดการคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณจัดการวิธีตั้งค่า และใช้คุกกี้ขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งอนุญาตให้ลบค่าคุกกี้ และข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้เบราว์เซอร์อาจจะมีการตั้งค่าที่อนุญาตให้คุณจัดการคุกกี้แยกสำหรับแต่ละเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ของท่านได้