เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเละประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

แนวคิดใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน เหมาะสำหรับนักลงทุน High Net Worth ที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

เพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตลงทุน

เรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ได้แก่ ตราสารทางการเงินที่ผลตอบแทนอ้างอิง กับตราสารทุนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ เครื่องมือทางการเงินที่สามารถกำหนดได้เองประเภทนี้ คือ การผสมผสานคุณลักษณะเด่นที่ดีที่สุดระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน

โอกาสสร้างผลตอบแทน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นกู้ หรือทำกำไรในช่วงตลาด Sideway ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

กำหนดได้เอง

ทีมงานของเรานำเสนอหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหลากหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย Principal-Protected Note (PPN), Equity-Linked Note (ELN) และ Fixed Coupon Note (FCN) ที่พร้อมจะนำเสนอรูปแบบที่คุณสามารถกำหนดได้เองเพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกสภาวะตลาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ฉันจะสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ พาย ได้อย่างไร
Picture of the pi logo

คุณสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนหรือ นางสาวสุชัญญา คงจรูญ ที่ suchanya.ko@pi.financial หรือ ed-mkt@pi.financial ในการร่วมกันหารือเพื่อนำเสนอหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

อะไรคือลักษณะสำคัญของการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
Picture of the pi logo

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานกันระหว่างตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งนักลงทุนสามารถกำหนดรูปแบบได้เองตามความต้องการ และตามความเสี่ยงที่ตนรับได้ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมในสภาวะตลาดที่หลากหลาย ความเสี่ยงจากการลงทุน: 1.ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยของตลาด ส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีผลการขาดทุนจากการลงทุน 2.ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจผิดนัดชำระราคา หนี้ ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใดๆ ทั้งเต็มจำนวน หรือบางส่วน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีผลการขาดทุนจากการลงทุน 3.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ทันทีหากต้องการใช้เงินสด หรืออาจขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าความต้องการ 4.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน อาจด้วยความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของบล.พาย คู่ค้าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมถึงเจ้าหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้แต่งตั้งโดยบริษัท

ฉันจะสามารถทราบได้อย่างไรว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเหมาะกับตัวเองหรือไม่
Picture of the pi logo

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน เหมาะกับนักลงทุนที่มีความประสบการณ์สูง จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงจำกัดการเสนอขายให้เฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ทีมงานของเราจะทำการทบทวนสถานะทางการเงินของคุณก่อนเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ขั้นต่ำการลงทุนอาจไม่เท่ากันในการเสนอขายในแต่ละครั้ง หากคุณเป็นนักลงทุนรายใหญ่ ทีมงานของเราสามารถหารือร่วมกับคุณในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณสามารถกำหนดเองตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์พอร์ตการลงทุนโดยรวมของคุณ

ดู FAQ ทั้งหมด