วาณิชธนกิจ

ทีมงานของเราพร้อมใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
ในการมอบคำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเข้าสู่ IPO การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ รวมถึงบริการอื่น ๆ อีกมากมาย

การทำ IPO

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีช่วยบริหารจัดการ
และคอยดูแลให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทแก่สาธารณชน หรือ Initial Public Offering (IPO) เป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย และสามารถระดมทุนได้อย่างราบรื่น

การควบรวมกิจการ

การควบรวม และซื้อกิจการ หรือ Mergers and Acquisitions (M&A) อาจมีกระบวนการและขั้นตอน ที่หลากหลายและซับซ้อน แต่ทีมของเราพร้อมเป็นที่ปรึกษา และช่วยเหลือธุรกิจของคุณเกี่ยวกับด้าน M&A ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการควบรวมและซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติ (Cross - Border M&A)

บริการด้านตราสารทุน

เรามีบริการจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่เคยช่วยดูแล ธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมในด้านการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตราสารทุน หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทของเรามีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงมั่นคงและพร้อมให้บริการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวจาก กลต. อย่างเป็นทางการ

บริการอื่น ๆ

เรามีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่พร้อมเดินเคียงข้างไปกับ ธุรกิจของคุณโดยมอบความช่วยเหลือผ่านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ การศึกษาวิธีเข้าสู่ตลาดใหม่ การประเมินมูลค่า และฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย