เกี่ยวกับเรา

พวกเราเชื่อมั่นว่าทุกคนควรสามารถลงทุนในหลักทรัพย์มากมายหลากหลายประเภท ตามที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อไล่ตามความฝันและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ได้ตั้งใจไว้
banner

ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ พาย หรือ Pi Securities เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี เราเป็นสมาชิกหมายเลข 3 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยเราเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน Pi Financial ที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์หลากหลายประเภทในตลาดทั่วโลกได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย เพื่อช่วยให้นักลงทุนทุก ๆ คนมีพอร์ตที่เติบโตงอกเงยและประสบความสำเร็จด้านการเงินตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

วิสัยทัศน์

สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเท่าเทียมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการลงทุนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถไปถึงเป้าหมายความมั่งคั่งตามที่ได้วางแผนไว้

พันธกิจ

เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทในตลาดทุนสำคัญทั่วโลกได้แบบไร้ขีดจำกัด พร้อมนำเสนอสาระความรู้ทางการเงินที่เข้าใจง่ายจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในอุตสาหกรรม

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
นายสุรพล
ขวัญใจธัญญา
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ
ลวณะมาลย์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ดร. ศุภชัย
สุขะนินทร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นางสาวชาลิณี
กัลยาณมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
นายบ๊อบ
เวาเทอร์ส
กรรมการ
กรรมการ
นางสาวณัฐชรินพร
เจษฎาพิสิฐ
กรรมการ

คณะผู้บริหาร

ค่านิยมองค์กร

ความเรียบง่าย

การลงทุน การเงิน และเศรษฐกิจ ไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนที่มีผู้คนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่สามารถ เข้าถึงได้ บริการและผลิตภัณฑ์ของเราจึงผ่านกระบวนการออกแบบโดยคำนึงถึงความเรียบง่ายเป็นหลัก

ความละเอียดอ่อน

ยิ่งโลกพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไหร่ เรายิ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถมอบบริการที่ตอบโจทย์และตรงใจผู้คน แต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหลากหลาย

ความหลากหลายในทุกมิติคือความสวยงามที่ขับเคลื่อนให้สังคมก้าวหน้า เราจึงมุ่งสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการโอบรับและเคารพความ แตกต่างของผู้คนทั้งในและนอกองค์กร