เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเละประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

การยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

ปลดล็อกเพื่อโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างผลตอบแทน กับบริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

ผู้ให้ยืม

ได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการสมัครใช้บริการเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อแล้วถือหลักทรัพย์ นักลงทุนที่ติดหุ้น หรือนักลงทุนที่อยากได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม ในบัญชีแคชบาลานซ์และบัญชีเงินสด

ผู้ยืม

นักลงทุนสามารถยืมหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ แคชบาลานซ์และบัญชีเงินสด เพื่อนำหลักทรัพย์ไปขายชอร์ต (Short Sell) โดยเป็นการยืมหลักทรัพย์จากคนอื่นมาขายก่อน เหมาะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อทำกำไรในช่วงตลาดขาลง

คำนวณค่าธรรมเนียม

ผู้ให้ยืม
ผู้ยืม
คำนวณค่าธรรมเนียมให้ยืมหุ้น (Lender)
ชื่อหลักทรัพย์
จำนวนหลักทรัพย์
จำนวนวันที่ยืม/ให้ยืม
ราคาปิดโดยเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ (ยังไม่หัก WHT 15%)

0.00

คำนวณจากค่าธรรมเนียมให้ยืมหุ้น 3.00 % ต่อปี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อควรทราบก่อนการใช้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย
Picture of the pi logo

บริษัทหลักทรัพย์ พาย ให้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) สำหรับหลักทรัพย์ในประเทศเท่านั้น ผู้ให้ยืม: 1. นักลงทุนสามารถใช้บัญชีแคชบาลานซ์ และบัญชีเงินสด ในการเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ 2. ผู้ได้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมจากพอร์ตการลงทุนของท่าน 3. ผู้ให้ยืมสามารถ ขาย โอน หรือถอนหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ตลอดเวลา 4. สิทธิในการรับปันผล (XD), สิทธิในการซื้อเพิ่มทุน (XR), สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือ (XM) และการขึ้นเครื่องหมาย X ต่าง ๆ ยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม  5. ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์บ่อย ๆ ผู้ยืม: 1. นักลงทุนสามารถใช้บัญชีเครดิตบาลานซ์ แคชบาลานซ์ และบัญชีเงินสด ในการเป็นผู้ยืมหลักทรัพย์ 2. ผู้ยืมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์ 3. ผู้ยืมจะต้องทำการยืมหลักทรัพย์ก่อนทำการขายชอร์ตหลักทรัพย์ (Short Sell) 4. สำหรับหุ้นที่สภาพคล่องสูง สามารถยืนยันการยืมหุ้นได้ภายในระยะเวลาไม่นาน และสำหรับหุ้นที่มีสภาพคล่องน้อย อาจใช้เวลานานขึ้น 5. โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการยืมหุ้นเพื่อไปขายชอร์ต ในหุ้นที่มีสภาพคล่องน้อย

คุณจะได้รับผลตอบแทนอะไรบ้างจากการเป็นผู้ให้ยืมหุ้นในการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์พาย
Picture of the pi logo

อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้ยืมได้รับ จะประกาศและมีการปรับให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ สามารถดูได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ของเรา

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจากการเป็นผู้ยืมในการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์พาย
Picture of the pi logo

อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเรียกเก็บกับผู้ยืม จะประกาศและมีการปรับให้เป็นข้อมูลล่าสุด สามารถดูได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ของเรา

ดู FAQ ทั้งหมด