การยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

ปลดล็อกเพื่อโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างผลตอบแทน กับบริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

ผู้ให้ยืม

ได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการสมัครใช้บริการเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อแล้วถือหลักทรัพย์ นักลงทุนที่ติดหุ้น หรือนักลงทุนที่อยากได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม ในบัญชีแคชบาลานซ์และบัญชีเงินสด

ผู้ยืม

นักลงทุนสามารถยืมหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ แคชบาลานซ์และบัญชีเงินสด เพื่อนำหลักทรัพย์ไปขายชอร์ต (Short Sell) โดยเป็นการยืมหลักทรัพย์จากคนอื่นมาขายก่อน เหมาะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อทำกำไรในช่วงตลาดขาลง

คำนวณค่าธรรมเนียม

ผู้ให้ยืม
ผู้ยืม
คำนวณค่าธรรมเนียมให้ยืมหุ้น (Lender)
ชื่อหลักทรัพย์
จำนวนหลักทรัพย์
จำนวนวันที่ยืม/ให้ยืม
ราคาปิดโดยเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ (ยังไม่หัก WHT 15%)

0.00

คำนวณจากค่าธรรมเนียมให้ยืมหุ้น 3.00 % ต่อปี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อควรทราบก่อนการใช้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย

arrow

คุณจะได้รับผลตอบแทนอะไรบ้างจากการเป็นผู้ให้ยืมหุ้นในการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์พาย

arrow

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจากการเป็นผู้ยืมในการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์พาย

arrow
ดู FAQ ทั้งหมด