เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเละประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

ตราสารหนี้

บริการที่ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้วยการเข้าถึงตลาดแรก (IPOs) และการซื้อขายแบบตลาด OTC

ตลาดแรก

เชื่อมต่อช่องทางสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงตลาดแรกสำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนในประเทศไทยและหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยตรง

ตลาดรอง

บริษัทจัดให้มีการซื้อขายหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนในตลาดรอง โดยคุณสามารถซื้อขายหุ้นกู้ แบบการซื้อขายนอกตลาด (OTC) กับบริษัทเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการสภาพคล่อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตราสารหนี้

ข้อควรทราบก่อนเปิดบัญชีตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย
Picture of the pi logo

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย โดยไม่ต้องทำการฝากเงินล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทจะทำการตัดเงินผ่านทางระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายอัตโนมัติ (ATS) ในวันที่ซื้อ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ จะทำการโอนอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารของคุณผ่านทางระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายอัตโนมัติ (ATS) เงินที่ได้รับจากการขายตราสารหนี้ จะทำการโอนอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารของคุณผ่านทางระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายอัตโนมัติ (ATS) ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ส่งคำสั่ง เงินต้นที่คุณได้รับจากการที่ถือตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุ จะทำการโอนอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารของคุณ ผ่านทางระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายอัตโนมัติ (ATS) ณ วันครบกำหนดอายุ ในกรณีที่วันครบกำหนดอายุเป็นวันทำการ หากไม่ใช่วันทำการจะดำเนินการในวันทำการถัดไป

มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เกี่ยวกับบัญชีตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย
Picture of the pi logo

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บัญชีตราสารหนี้ บริษัทไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อและขาย ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้

ฉันจำเป็นต้องถือตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุเพื่อจะได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนหรือไม่
Picture of the pi logo

บริษัทมีให้บริการการซื้อคืน โดยลูกค้าสามารถขายตราสารหนี้ที่ถือ กลับมายังบริษัทก่อนครบกำหนดอายุของตราสารหนี้ได้ แต่ทั้งนี้ราคาที่ทางบริษัทเสนอซื้อคืนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งอาจไม่เท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรก การรับซื้อคืนขึ้นอยู่กับความเพียงพอ และบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทสามารถซื้อคืนได้ตลอดเวลาสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ดังนั้นเมื่อมีการซื้อตราสารหนี้จากบริษัท โปรดทราบว่าคุณอาจต้องถือตราสารหนี้ดังกล่าวไปจนครบกำหนดอายุ เพื่อได้รับเงินทุนเริ่มแรกคืน

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าตราสารหนี้ไหนที่เหมาะกับตัวเอง
Picture of the pi logo

บริษัทนำเสนอตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องระดับความเสี่ยง อายุ และอัตราดอกเบี้ย โดยเรามีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนเฉพาะแต่ละคน โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน อาจมีขั้นต่ำการลงทุนที่ต่างกัน บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าทบทวนเงื่อนไขการลงทุนและหนังสือชี้ชวนการลงทุนในตราสารหนี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่สนใจลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

ดู FAQ ทั้งหมด