MTC (HOLD : Fair Price : Bt44.00) : กลับสู่เส้นทางการเติบโตในปี 2024

Published
10 November 2023
Share this article:

เราคงคำแนะนำ "ถือ" ด้วยมูลค่าพื้นฐานใหม่ที่ 44.00 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 3/23 ที่ 1.3 พันล้านบาท (+6.6% YoY, +7.1% QoQ) ได้แรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่แข็งแกร่ง เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4/23 จะอยู่ที่ 1.35 พันล้านบาท (+19% YoY, +5% QoQ) สูงสุดของปี ด้วยแรงหนุนจาก NII ที่สูงขึ้น ขณะที่ยังคงคาดว่ากำไรสุทธิจะกลับมาโต 21.5% ในปี 2024 เพราะสินเชื่อที่โตต่อเนื่อง และการตั้งสำรองหนี้ฯ ที่ลดลง หลังจากคาดที่คาดว่ากำไรสุทธิปี 2023 จะหดตัว 3.7% YoY

การประชุมนักวิเคราะห์

• MTC มีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมธุรกิจและค่อนข้างระมัดระวังภายในเวลาเดียวกัน หนุนจากสินเชื่อที่โตอย่างยืดหยุ่น สถานการณ์การก่อตัวของหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ปรับดีขึ้น และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (CIR) ที่ลดลง เพราะคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น บริษัทยังเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกัน (สินเชื่อหลักประกันยานพาหนะและโฉนดที่ดิน) มากกว่าสินเชื่อไร้หลักประกัน (นาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคล)

• คุณภาพสินเชื่อค่อย ๆ ปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ คุณภาพลูกค้าที่ดีขึ้น และการทวงถามหนี้ที่ดีขึ้น แต่การตัดบัญชี NPL จะยังอยู่ในระดับสูงที่ 1.0 พันล้านบาทในไตรมาส 4/23 (ไตรมาส 3/23: 1 พันล้านบาท) ทำให้ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญปรับเพิ่มขึ้น ในด้าน NPL ratio ของกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์อยู่ที่ 10.4% ในไตรมาส 3/23 ซึ่งใกล้ยอดสูงเดิม ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ด้านการก่อตัวของ NPL ที่ปรับดีขึ้น จึงคาดว่าค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญและการตัดบัญชี NPL ของ MTC จะลดลงในปี 2024

• คาด CIR จะทรงตัว QoQ ในไตรมาส 4/23 และอาจลดลงในปี 2024 เมื่อเทียบกับปี 2023 เพราะประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีขึ้น MTC คาดว่าสินเชื่อต่อสาขาจะปรับเพิ่มเป็น 20 ล้านบาท/สาขาในปี 2024 จาก 18.8 ล้านบาทในไตรมาส 3/23 โดยบริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่ม 600 แห่งต่อปี

• แม้คาดว่าต้นทุนดอกเบี้ยจะสูงขึ้นในไตรมาส 4/23 แต่ต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยในปี 2023 จะต่ำกว่าคาด MTC คาดต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยจะค่อย ๆ ปรับเพิ่มเป็น 4.0%-4.2% ในปี 2024กำไรกลับมาโตในปี 2024

• เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิหลังผลประกอบการไตรมาส 3/23 ออกมาดีกว่าคาด ถึงกระนั้นก็ยังคาดว่ากำไรสุทธิจะลดลง 3.7% ในปี 2023 (จากเดิมที่ -5.5%) เราจึงคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4/23 จะโต 19% YoY และ 5% QoQ

• เราคาดว่ากำไรสุทธิของ MTC จะกลับมาโต 21.5% YoY ในปี 2024 หนุนจาก NII ที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญ ที่ลดลง

คงคำแนะนำ "ถือ" มูลค่าพื้นฐาน 44.00 บาท

เราปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานเป็น 44.00 บาท (จาก 40.00 บาท) หลังปรับปีบานเป็นปี 2024 คำนวณด้วยวิธี GGM อิง 2.4x PBV’24E และ 15.7x PE’24E