CK (BUY : Fair Price : Bt 27.00) : 3Q23 ได้ CKP มาช่วย

Published
03 November 2023
Share this article:

เราคาดกำไรสุทธิงวด 3Q23 อยู่ที่ 653 ล้านบาท (+14%YoY,+34%QoQ) ไตรมาสนี้ได้รับปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยเฉพาะจาก CKP ที่เป็นช่วง High Seasons ของธุรกิจหลังจากเข้าสู่ฤดูฝนในประเทศลาว เช่นเดียวกับ BEM ที่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ด้านรายได้อยู่ที่ระดับ 8,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อนหลังรับรู้รายได้จากโครงการหลวงพระบาง สำหรับแนวโน้มระยะยาว เรายังมองว่าด้วยฐาน Backlog ที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงโอกาสได้รับงานใหม่ของภาครัฐที่จะทยอยออกมาอย่างเช่น รถไฟทางคู่ เฟส 2 หรืองาน Double Deck ซึ่งจะเพิ่มฐาน Backlog ได้อีกมาก โดยเราประเมินกำไรทั้งปีอยู่ที่ 1,514 ล้านบาท (+37%YoY) สำหรับคำแนะนำการลงทุน ด้วยปัจจัยบวกข้างต้นเราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานที่ 27 บาท (1.7XPBV’24E)

**คาดกำไร 3Q23 อยู่ที่ 653 ลบ. (+14%YoY,+34%QoQ) **

• เราคาดว่า 3Q23 CK จะรายงานกำไรสุทธิ 653 ล้านบาท (+14%YoY,+34%QoQ) ได้รับผลดีจากการรับรู้รายได้ที่มากขึ้นหลังรวมงานหลวงพระบางเข้ามา รวมถึงเป็นช่วง High Seasons ของธุรกิจ CKP ที่ทำให้มีส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นมากจากไตรมาสก่อนหน้า

• รายได้คาดที่ 8,887 ล้านบาท (+143%YoY,-4%QoQ) เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นเพราะมีรายได้จากโรงการหลวงพระบางเข้ามา (เริ่มเข้ามาตั้งแต่ 1Q23) ส่วนเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงเล็กน้อยเป็นเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนที่มีฝนตกมาก

• กำไรขั้นต้นทรงตัวจาก 2Q23 ที่ระดับ 7.4% แต่ดีขึ้นจาก 6.8% ใน 3Q22 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 489 ล้านบาท (+2%YoY,+4QoQ) รวมแล้ว CK มีกำไรจากการดำเนินงานที่ 164 ล้านบาท (-21%QoQ) แต่พลิกจากที่ขาดทุนจากการดำเนินงาน 232 ล้านบาท ใน 3Q22

• ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทคาดที่ 556 ล้านบาท -25%YoY เพราะส่วนแบ่งจาก CKP ลดลง แต่ดีขึ้น 118%QoQ ส่วนใหญ่มาจาก CKP ที่เข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

**งานใหม่ใกล้มา **

• Backlog ณ สิ้น 9M23 เราคาดว่ายังยืนสูงที่ระดับ 135,000 ล้านบาท ขณะที่งานใหม่คาดว่าจะเห็นมากขึ้นหลังรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่เฟส 2 หรืองานทางด่วน Double Deck นอกจากนี้ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะรฟม. จะเซ็นสัญญากับ BEM ได้ซึ่งจะทำให้ CK มีโอกาสได้รับงานดังกล่าวเพิ่มอีกทาง

**คงกำไรทั้งปีไว้เดิม **

• กำไรในช่วง 9M23 คิดเป็นสัดส่วน 87% ของกำไรทั้งปีที่เราคาดไว้ที่ 1,514 ล้านบาท แต่ในงวด 4Q23 เราคาดว่าผลประกอบการจะอ่อนตัวลงจาก 3Q23 เพราะไม่มีปันผลรับจาก TTW เข้ามา เราจึงคงกำไรทั้งปีไว้เท่าเดิม

• เรายังแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิมเพราะฐาน Backlog ที่สูง รวมถึงมีโอกาสเพิ่มงานในมือจากการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานได้ที่ 27 บาท (1.7XPBV’24E)