AAV (BUY : Fair Price : Bt3.57) : 3Q23 น้ำมันทำพิษ หวัง 4Q23 ฟื้นได้

Published
15 November 2023
Share this article:

ผลประกอบการงวด 3Q23 ออกมาขาดทุนถึง 1,600 ล้านบาท มากกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อย ได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน อย่างไรก็ตามแนวโน้มช่วง 4Q23 เราคาดว่าผลประกอบการจะฟื้นขึ้นมาได้จากการเป็นช่วง High Seasons ของธุรกิจและการปรับราคาตั๋วโดยสารเพื่อรองรับกับภาษีที่เพิ่มขึ้นได้แล้ว โดยปัจจุบันทาง AAV มีการเจรจากับรัฐบาลเพื่อขอปรับอัตราภาษีดังกล่าวอยู่ อย่างไรก็ตามด้วยผลประกอบการที่ขาดทุนเกินคาดทำให้เราปรับผลประกอบการทั้งปีเป็นขาดทุน 1,990 ล้านบาท (แต่มีกำไรปกติประมาณ 48 ล้านบาท) ทั้งนี้เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิมจากการเป็นผู้นำสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศ โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานได้ใหม่ที่ 3.52 บาท (11.6XEV/Ebitda’24E)

**3Q23 ขาดทุน 1,695 ล้านบาท **

• AAV ขาดทุนสุทธิ 1,695 ล้านบาท เทียบกับ 4,050 ล้านบาทใน 3Q22 และ 1,013 ล้านบาทใน 2Q23 แต่ถ้าไม่รวมรายการพิเศษอย่างขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดรวมกันกว่า 890 ล้านบาท จะมีผลขาดทุนปกติประมาณ 802 ล้านบาท ได้รับแรงกดดันจากการเป็นช่วง Low seasons และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและภาษีสรรพสามิตรน้ำมันที่กลับมาเก็บในระดับปกติ 5.20 บาท (รวมภาษีท้องถิ่น) จากระดับ 0.20 บาท/ลิตร

• รายได้อยู่ที่ 9,662 ล้านบาท (+101%YoY,-4%QoQ) มีจำนวนผู้โดยสาร 4.56 ล้านคน (+65%YoY,-2%QoQ) เทียบกับปีก่อนยังเติบโตเพราะการเปิดประเทศ ส่วนเทียบกับ 2Q23 ลดลงเพราะเป็นช่วง Low Seasons ของการท่องเที่ยวในประเทศ (ผู้โดยสารในประเทศลดลง 5%QoQ แต่ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.6%QoQ) ส่วนค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 1,720 บาท/คน/เที่ยวบิน (+22%YoY,-2%QoQ) ด้านอัตราบรรทุกผู้โดยสารสูงที่ 90%

• รายได้ค่าบริการเสริม (Ancillary income) เฉลี่ยอยู่ที่ 404 บาท/คน ใกล้เคียงกับ 2Q23 และเพิ่มขึ้น 16%YoY ตามจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดีขึ้น

• กำไรขั้นต้นเหลือเพียง 0.3% ลดลงจาก 10% ใน 2Q23 เพราะต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบจากภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับเส้นทางในประเทศที่กลับมาเก็บในอัตรา 4.726 บาท/ลิตร และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 7%QoQ แต่พลิกจากที่ขาดทุนขั้นต้น 38% ใน 3Q22 ได้รับแรงหนุนจากค่าโดยสารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 906 ลบ.(+120%YoY,+39%QoQ) ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือของทาง AOT (2Q23 มีการรับรู้ส่วนลดพิเศษเข้ามาค่าใช้จ่ายเลยต่ำกว่าปกติ)

• รายได้อื่นที่ 237 ล้านบาท +265%YoY เพราะมีรายได้จากเครดิตตั๋วลูกค้าที่หมดอายุเข้ามา

• ทั้งนี้ AAV มีรายได้ภาษีเข้ามา 429 ล้านบาท เทียบกับ 1,578 ล้านบาทใน 3Q22 และ 289 ล้านบาทใน 2Q23

• รวมแล้วในช่วง 9M23 AAV มีรายได้ 28,784 ล้านบาท (+210%YoY) และมีผลขาดทุนสุทธิ 2,348 ล้านบาท ลดลงจาก 11,144 ล้านบาทใน 9M22 (ถ้าไม่รวมรายการพิเศษจะขาดทุน 371 ล้านบาท)