CPN (BUY : Fair Price : Bt83.00) : คาด 3Q23 กำไรสุทธิทะลุ 4,000 ล้านบาท

Published
30 October 2023
Share this article:

**เรามองว่าผลประกอบการงวด 3Q23 ของ CPN จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้ โดยคาดว่าจะสูงถึง 4,030 ล้านบาท ได้รับผลดีจากรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างมาก ขณะที่ธุรกิจอื่นยังเห็นการเติบโตได้เช่นกันโดยเฉพาะรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ แม้ว่าในแง่การให้ส่วนลดจะเริ่มคงที่แล้ว ขณะที่รายได้จากธุรกิจโรงแรมขยายตัวได้สวนทางจากการเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจหลังมีการเปิดโรงแรมใหม่เพิ่มอีก 2 แห่ง และหากกำไรสุทธิออกมาตามคาด ทำให้กำไรทั้งปีที่เราประเมินไว้ที่ 12,855 ล้านบาทอาจจะเป็นระดับที่ต่ำเกินไป เพราะในช่วง 4Q23 CPN จะมีศูนย์ใหม่อีก 1 แห่งเราจึงอาจปรับประมาณการเพิ่มในอนาคต โดยเรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 83 บาท (29XPER’23E) **

กำไร 3Q23 ที่ 4,030 ล้านบาท (+40%YoY,+9%QoQ)

• คาดกำไร 3Q23 ที่ 4,030 ลบ. +40%YoY และ 9%QoQ ยังคงเห็นการเติบโตได้ดีโดยส่วนใหญ่มาจาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนกว่า 1,900 ล้านบาท

• รายได้รวมที่ 11,884 ลบ. (+32%YoY,+9%QoQ) เทียบกับปีก่อนเติบโตหมดทุกธุรกิจเนื่องจากการให้ส่วนลดน้อยลง (4% เทียบกับ 11%) ธุรกิจโรงแรมที่มีโรงแรมเพิ่ม 5 แห่ง รวมถึงรายได้จากธุรกิจอสังหาที่ขยายตัวกว่า 200%YoY เมื่อเทียบกับ 2Q23 เพิ่มขึ้นแรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้น 90%QoQ ส่วนธุรกิจให้เช่าเพิ่มขึ้น 1%QoQ เพราะธุรกิจในศูนย์ฟื้นตัวทำให้ค่าเช่าที่อิงกับรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่การให้ส่วนลดเริ่มนิ่งแล้ว ธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 5%QoQ หลังมีโรงแรมเปิดใหม่ 2 แห่งได้แก่โก ศรีราชา และ ชลบุรี แต่ธุรกิจอาหารลดลง 5%QoQ เพราะผลตามฤดูกาลที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝน

• กำไรขั้นต้นรวมคาดที่ 52% ใกล้เคียงกับ 2Q23 และดีขึ้นจาก 50% ใน 3Q22 ค่าใช้จ่ายในการขายคาดไว้ที่ 1,723 ลบ. (+12%YoY,+0.4%QoQ)

• ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมคาดที่ 574 ลบ. (+44%YoY,+8%QoQ) ตามผลประกอบการ CPNREIT และเมกะบางนาที่ดีขึ้น

**แผนเปิดศูนย์ใหม่ยังเหมือนเดิม **

• สำหรับแผนการเปิดศูนย์ใหม่ยังคงเหมือนเดิม โดยในปี 23 จะมีเปิดศูนย์เวสท์วิลล์ช่วงปลายเดือน พ.ย. ขณะทีโครงการอสังหาจะเปิดแนวราบเพิ่ม 3 แห่ง (ถนนพระราม 2 ถนนอุทยานและย่านเอกชัย) และคอนโดอีก 2 แห่งที่บุรีรัมย์ และบางนา• ส่วนปี 24 เปิดศูนย์ใหม่อย่างน้อย 3 แห่งที่นครปฐม นครสวรรค์และกระบี่ และปี 25 จะเริ่มเปิดโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์ค

**หากกำไรออกมาตามคาดกำไรทั้งปีที่เคยคาดไว้น่าจะต่ำไป **

• หากกำไรสุทธิออกมาตามที่เราคาดไว้ จะทำให้ในช่วง 9M23 กำไรจะสูงถึง 85% ของกำไรทั้งปีทีเราประเมินไว้ที่ 12,855 ลบ. (+19%YoY) และแม้ว่าช่วง 4Q23 กำไรอาจจะลดลงจาก 3Q23 เพราะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงจากการเป็นเทศกาลปีใหม่ เราจึงอาจจะมีการปรับประมาณการเพิ่มในอนาคต

• เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิมด้วยปัจจัยบวกเรื่องผลประกอบการที่ยังเห็นการเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 83 บาท (29XPER’23E)