ฺ๋BJC (HOLD : Fair Price : Bt30.00) : กำไรไตรมาส 3/23 ต่ำกว่าตลาดคาด

Published
10 November 2023
Share this article:

กำไรสุทธิไตรมาส 3/23 อยู่ที่ 693 ล้านบาท ขณะที่กำไรปกติอยู่ที่ 669 ล้านบาท (-25%YoY, -42%QoQ) ต่ำกว่าที่เราและ Bloomberg consensus คาด 37% กำไรที่ลดลงแรงเป็นผลจากค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ดอกเบี้ยจ่าย และอัตราภาษีแท้จริงที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนการเติบโตของยอดขาขสาขาเดิม (SSSG) ในเดือน ต.ค. 2023 ยังทรงตัว YoY จาก 2.1% ในไตรมาส 3/23 และ 4.8% ในไตรมาส 2/23 เราปรับลดคำแนะนำเป็น "ถือ" (จากซื้อ) ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 30.00 บาท หลังปรับลดประมาณการกำไรลงเพื่อสะท้อน SG&A ดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น และ SSSG ที่ต่ำคาด

ผลประกอบการไตรมาส 3/23 ลดลงทั้ง YoY และ QoQ

• กำไรธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (BigC) อยู่ที่ 680 ล้านบาท (+2%YoY, -39%QoQ) ในไตรมาส 3/23 ยอดขายอยู่ที่ 2.46 หมื่นล้านบาท (+5.8%YoY) หนุนจาก SSSG ไม่รวมยอดขาย B2B ที่บวก 2.1% หนุนจากกลุ่มอาหารในไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก และ Mini Big C ที่มี SSSG พลิกเป็นบวกในไตรมาส สำหรับ GPM ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ปรับเพิ่มเป็น 17.4% ในไตรมาส 3/23 จาก 17.0% ในไตรมาส 3/22 เพราะการบริหารจัดการภายในที่ปรับดีขึ้น แต่ SG&A ปรับเพิ่ม YoY จาก 1) ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นราว 125 ล้านบาท 2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) จาก AbouThai ที่ 100 ล้านบาท 3) ต้นทุนจากการขยายสาขาใหม่ในช่วงไตรมาส และ 4) ค่าใช้จ่ายพิเศษจากการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียน IPO

• รายได้ศูนย์การค้าเพิ่มเป็น 2.4 พันล้านบาท (+4%YoY) ในไตรมาส 3/23 หนุนจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ที่สูงขึ้นเป็น 1.02 ล้านตร.ม. (+4%YoY) และอัตราค่าเช่าที่ปรับเพิ่ม 1% YoY ขณะที่อัตราการเช่าลดลงเป็น 86.8% ในไตรมาส 3/23 จาก 87.9% ในไตรมาส 3/22 แต่ปรับเพิ่มเป็น 86.3% ในไตรมาส 2/23

• กำไรธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัวเป็น 504 ล้านบาท (+28%YoY, +27%QoQ) ในไตรมาส 3/23 หนุนจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติและอลูมิเนียมที่ลดลง รายได้ธุรกิจนี้ลดลงเป็น 6 พันล้านบาท (-3%YoY) ฉุดจากยอดขายหน่วยธุรกิจกระป๋องอลูมิเนียมและปริมาณขายทั้งในไทยและเวียดนามที่ลดลง หักลบกับยอดขายบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วที่ฟื้นตัว ด้าน GPM ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพิ่มเป็น 19.8% ในไตรมาส 3/23 จาก 16.5% ในไตรมาส 3/22 และ 17.9% ในไตรมาส 2/23.

• ธุรกิจห่วงโซ่อุปทานสินค้าผู้บริโภคมีกำไรที่ปรับเพิ่มเป็น 240 ล้านบาท (+16%YoY, -15%QoQ) หนุนจากต้นทุนน้ำมันปาล์ม เยื่อไม้ และการขนส่งที่ลดลง รวมถึงการคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• กำไรธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคเพิ่มเป็น 225 ล้านบาท (-19%YoY,-8%QoQ) ในไตรมาส 3/23 สืบเนื่องจากการขาดหายไปของคำสั่งซื้อพิเศษสำหรับหน่วย x-ray เคลื่อนที่จากงบโควิด

• อัตราภาษีอยู่ที่ 18.5% เทียบ 12.1% ในไตรมาส 2/23 และ 10.5% ในไตรมาส 3/22 เพราะการยกยอดขาดทุนภาษี เราคาดว่าอัตราภาษีจะอยู่ที่ 12.5% ในปี 2023 และเพิ่มเป็น 15%-17% ในปี 2024-25

แนะนำ "ถือ" ยังมีหนทางที่ท้าทายต่อเนื่อง

มูลค่าพื้นฐานของเราที่ 30.00 บาท คำนวณด้วยวิธีคิดลดเงินสด (DCF) (WACC 8.1%, TG 1.0%) อิง 27xPE’23E ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยกลุ่มพาณิชย์ไทย