Pi STOCK UPDATE : CPN (BUY : FAIR PRICE Bt83.00)

Published
31 July 2023
Share this article:

" รายได้ยังโตได้ แม้ส่วนลดเริ่มนิ่งแล้ว "

เราคาดกำไรสุทธิงวด 2Q23 ยังเห็นการเติบโตจาก 1Q23 ได้อีก 7%QoQ แม้ในแง่การให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าจะเริ่มนิ่งที่ระดับ 4% เนื่องจากมีรายได้จากการโอนคอนโดเข้ามาค่อนข้างมาก รวมถึงรายได้จากธุรกิจอาหารและโรงแรมที่เติบโตตามการท่องเที่ยวของไทย (รวมถึงการเปิดโรงแรมใหม่อีก 1 แห่ง) ส่วนการเติบโตจากปีก่อนยังคงได้รับผลดีจากการให้ส่วนลดที่น้อยลง สำหรับแนวโน้มในช่วง 2H23 ยังได้รับผลดีจากการเปิดศูนย์ใหม่อย่างเวสท์วิลล์และโรงแรมอีก 4 แห่ง ทำให้เรายังคงประมาณการกำไรทั้งปีไว้เท่าเดิมที่ 12,855 ล้านบาท (+19%YoY) และยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิม โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 83 บาท (29XPER’23E)

คาดกำไร 2Q23 ที่ 3,469 ลบ. (+26%YoY,+7%QoQ)

• คาดกำไร 2Q23 อยู่ที่ 3,469 ลบ. +26%YoY สาเหตุหลักมาจากส่วนลดที่ให้กับผู้เช่าเหลือเพียง 4% จาก 15% ใน 2Q22 ส่วนการเติบโตจาก 1Q23 ที่ 7% เกิดจากรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้นถึง 50%QoQ

• รายได้รวมที่ 10,809 ลบ. (+24%YoY,+8%QoQ) เทียบกับปีก่อนเติบโตทุกธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรมที่เพิ่มขึ้น 83%YoY ที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหารและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 56%YoY,51%YoY ตามลำดับ ส่วนธุรกิจให้เช่าเติบโต 22%YoY หลังมีการให้ส่วนลดน้อยลง เมื่อเทียบกับ 1Q23 เพิ่มขึ้นแรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้น 50%QoQ ที่เหลือมาจากธุรกิจอาหารที่เพิ่มขึ้น 18%QoQ ส่วนธุรกิจให้เช่าเพิ่มขึ้น 5%QoQ เกิดจากการปรับค่าส่วนกลางที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับค่าไฟที่รับรู้เข้ามาเต็มไตรมาส ขณะที่ส่วนลดที่ให้กับผู้เช่าทรงตัวที่ระดับ 4% และธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 5%QoQ หลังมีโรงแรมเปิดใหม่ 1 แห่งได้แก่โก บ้านฉางในเดือน พ.ค.

• กำไรขั้นต้นรวมคาดที่ 52% ใกล้เคียงกับ 1Q23 และดีขึ้นจาก 49% ใน 2Q22 เป็นผลจากการให้ส่วนลดที่น้อยลงตามที่ ค่าใช้จ่ายในการขายคาดไว้ที่ 1,783 ลบ. (+25%YoY,+2%QoQ)

• ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมคาดที่ 524 ลบ. (+37%YoY, +10% QoQ) ตามผลประกอบการของ CPNREIT CPNCG และเมกะบางนาที่มีผู้เข้าศูนย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2H23 โครงการใหม่ตามแผน ส่วน CPNREIT ชัดเจนปลายปี

• สำหรับแผนเปิดตัวโครงการใหม่ของ CPN ยังคงเป็นไปตามเดิมโดยในช่วง 2H23 จะเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์วิลล์ในเดือน พ.ย. และโรงแรมอีก 4 แห่ง ที่ศรีราชา ชลบุรี อยุธยาและระยอง

• สำหรับความชัดเจนในการที่ต้องรวมงบการเงินของ CPNREIT เข้ามาภายหลังการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงปลายปี 23 นี้

**คงกำไรทั้งปีไว้ที่ 12,855 ลบ. (+19%YoY) **

• กำไรสุทธิ 1H23 ที่เราคาดไว้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52% ของกำไรทั้งปีทีเราประเมินไว้ที่ 12,855 ลบ. (+19%YoY) โดยแนวโน้มในช่วง 2H23 ยังดูดีเพราะมีช่วง High Season ในช่วงปลายปี เราจึงคงกำไรประมาณการไว้เท่าเดิมก่อน

• เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิมด้วยปัจจัยบวกเรื่องการเป็นผู้ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและยังมีการเปิดศูนย์ใหม่ที่จะเพิ่มรายได้ในอนาคต