Pi STOCK UPDATE : KTB (BUY : FAIR PRICE Bt23.00)

Published
05 October 2023
Share this article:

" คาดกำไรแข็งแกร่งในไตรมาส 3/23 "

คงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐาน 23.00 บาท เราชอบ KTB ตรงที่งบดุลแข็งแกร่ง แนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิที่มั่นคง อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับสูงขึ้น และมูลค่าหุ้นที่น่าดึงดูด เราคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 3/23 จะอยู่ที่ 1.02 หมื่นล้านบาท (+20.4% YoY, ทรงตัว QoQ) KTB จะเหมือนกับธนาคารอื่นตรงที่จะได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยขาขึ้น เพราะจะหนุนให้อัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ขยายตัวมากขึ้นในไตรมาส 4/23 และยืนในระดับสูงต่อเนื่องในปี 2024 แต่ถึงแม้จะมีปัจจัยบวกข้างต้น เรายังคงประมาณการการเติบโตด้านกำไรสุทธิของ KTB สำหรับปี 2023 ไว้ที่ 16.7% เพราะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า เราเชื่อว่าราคาหุ้นที่ลดลงในช่วงหลังน่าจะสะท้อนความไม่แน่นอนดังกล่าวไปแล้วระดับหนึ่ง จึงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนระยะยาว เพราะปัจจุบันหุ้นซื้อขายกันที่ 0.6x PBV’24E หรือ -0.75 SD ต่อค่าเฉลี่ย 10 ปี

คาดกำไรไตรมาส 3/23 โต 20.4% YoY และทรงตัว QoQ

• สินเชื่อสุทธิระหว่างเดือน ก.ค. และ ส.ค. โต 0.7% เทียบกับเดือน มิ.ย. มีสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์สินเชื่อภาครัฐ ธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้บริโภคที่สูงขึ้น เราคาดว่าสินเชื่อของ KTB จะโต 1% QoQ ในไตรมาส 3/23 และยังคงประมาณการการเติบโตของสินเชื่อทั้งปี 2023 ที่ 1.5%

• เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 3/23 ของ KTB จะอยู่ที่ 1.02 หมื่นล้านบาท โต 20.4% YoY (+0.2% QoQ) การเติบโต YoY จะได้แรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่สูงขึ้นเพราะ NIM ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% (3Q22: 2.7%) และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (non-NII) แม้ NII จะปรับเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อและ NIM ที่โตขึ้น แต่คาดว่ากำไรในเชิง QoQ จะทรงตัวเพราะค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) ที่สูงขึ้น

• ด้วยการที่ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพียงพอ เราจึงคาดว่าค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญจะยังทรงตัว QoQ ที่ 120bps ในไตรมาส 3/23 และมองว่าอัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้ฯ จะยังยืนในกรอบสูงที่ 174.8% ด้วยอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ที่ทรงตัว QoQ ในระดับ 3.2%

Upside ที่อาจเกิดขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ย

• KTB เพิ่งปรับดอกเบี้ยขึ้นหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 2.50% ในการประชุมเดือน ก.ย. การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารในครั้งนี้จะทำให้ NIM ปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นในไตรมาส4/23 และคาดว่า NIM ทั้งปี 2023 อาจจะสูงกว่าประมาณการของเราที่ 3.2%

• แต่ด้วยภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เราจึงยังคงประมาณการการเติบโตของกำไรสุทธิที่ 16.7% สำหรับปี 2023 โดยคาดว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงเป็น 12.3% ในปี 2024 หนุนจาก NII และ non-NIIที่สูงขึ้น

• ROE ของ KTB ปรับเพิ่มเป็น 10.1%/10.5% ในปี 2023-24 นับเป็นระดับที่สูงสุดในบรรดากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่

คงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยมูลค่าพื้นฐานที่ 23.00 บาท

มูลค่าพื้นฐานของเราคำนวณด้วยวิธี GGM (ROE 10.4%, TG 2%) อิง 0.74x PBV’24E