ฺฺBBL (BUY : Fair Price : Bt 187.00) : กำไรสุทธิใน 1Q24 กลับมาแข็งแกร่ง

Published
27 March 2024
Share this article:

เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 187 บาท เราชอบ BBL เนื่องจาก (1) งบดุลแข็งแกร่งพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน (2) ความสามารถการทำกำไรดีขึ้นต่อเนื่อง ROE ในปี 2024-25 เป็นขาขึ้น และเป็นระดับใกล้เคียงกับในปี 2019 และ (3) มูลค่าหุ้นไม่แพง ปัจจุบันซื้อขายที่เพียง 0.5x PBV'24E หรือ -1SD ต่อค่าเฉลี่ย 10 ปี และต่ำกว่า 0.7 เท่า สิ้นปี 2019 สำหรับผลการดำเนินงานใน 1Q24 เราคาดว่ากำไรสุทธิจะกลับมาแข็งแกร่งที่ 10.9 พันล้านบาท (+7.7% YoY, +23.1% QoQ) เรามองว่า BBL มีนโยบายตั้งสำรองหนี้ฯ ที่รัดกุม แม้ว่าธนาคารอาจจัดชั้นลูกหนี้ ITD เป็นหนี้เสียในอนาคต เราคาดว่า NPL ratio จะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.8% และ Coverage ratio สูงที่ 305.8% แข็งแกร่งรับความไม่แน่นอน เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลงราว 10% YTD ได้สะท้อนความกังวลเรื่องคุณภาพสินเชื่อไปบางส่วนแล้ว

คาดกำไรสุทธิใน 1Q24 แข็งแกร่งเติบโต YoY และ QoQ

• เราคาดว่ากำไรสุทธิใน 1Q24 แข็งแกร่งที่ 10.9 พันล้าน (+7.7% YoY, +23.1% QoQ) โดยกำไรที่ขยายตัว YoY เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นล้อกับสินเชื่อขยายตัว และส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ปรับเพิ่มขึ้นที่ 3.15% (+37 bps YoY, -5 bps QoQ) ขณะที่กำไรกลับมาเติบโต QoQ เนื่องจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลดลง

• สินเชื่อใน 1Q24 มีแนวโน้มจะกลับมาขยายตัวราว 1.5% QoQ (+2.7% YoY) หลังจากสินเชื่อสุทธิในเดือน ม.ค.-ก.พ. ปรับเพิ่มขึ้น 1.2% เทียบกับเดือน ธ.ค. 2023 เนื่องจากสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่ขยายตัว แม้ว่าสินเชื่อกลุ่ม SME และรายย่อยยังคงหดตัว

• BBL ควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้ดีทำให้ NPL ratio ปรับลดลงเหลือ 2.7% สิ้นปี 2023 (2022: 3.1%) อย่างไรก็ดี มีการรายงานข่าวว่า BBL ได้ร่วมปล่อยกู้ให้ ITD ที่กำลังมีปัญหาด้านสภาพคล่อง มีมูลค่ารวมราว 8 พันล้านบาท หากมีการปรับชั้นลูกหนี้ ITD เป็นหนี้เสีย เราคาดว่า NPL ratio จะปรับขึ้นเป็นราว 2.8% ใน 1Q24 แต่เรามองว่า BBL มีนโยบายตั้งสำรองหนี้ฯ รัดกุมและเพียงพอรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต เราคาดว่า Coverage ratio จะปรับลดลง แต่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 305.8% ใน 1Q24

**แนวโน้มกำไรขยายตัวชะลอลงล้อกับวัฐจักรดอกเบี้ยขาลง **

• ปฏิเสธไม่ได้ว่าอัตราดอกเบี้ยกำลังเข้าสู่วัฐจักรขาลงในปี 2024 หลังจากอัตราเงินเฟ้อของไทยติดลบ 5 เดือนติดต่อกัน (ต.ค. 2023 - ก.พ. 2024) เราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มปรับลดลงใน 2Q24 ส่งผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ปรับลดลงที่ 2.85% ในปี 2024 (2023 : 3%)

• แม้ NIM มีแนวโน้มลดลง แต่เรามองว่า BBL สามารถลด Credit cost ลงเป็นการจำกัดผลกระทบต่อความสามารถการทำกำไรได้ เราคาดว่ากำไรปี 2024 จะเติบโตชะลอตัวลงที่ 9.7%/8% ในปี 2024-25 (2023: +42.1%) แต่ ROE ยังเป็นทิศทางขาขึ้นที่ 8.4%/8.6% ในปี 2024 จาก 8.1% ในปี 2023 และใกล้เคียง 8.5% ในปี 2019

คงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐานที่ 187 บาท

ด้วยมุมมองบวกต่อความสามารถการทำกำไรที่ดีขึ้น และราคาหุ้นที่ยังที่ไม่แพง เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าพื้นฐานลงที่ 187 บาท ประเมินด้วยวิธี GGM (ROE 8.5%, Terminal growth 2%) อิง 0.64x PBV’24E หรือ -0.5SD ของค่าเฉลี่ย 10 ปี