ลงทุนหุ้นอเมริกา 🌍 🇺🇸 กับ Pi financial วันนี้ ฟรี! ค่าคอม 0%*

Published
29 March 2024
Share this article:
banner image

       แอป Pi Financial เปิดโอกาสการลงทุนไม่มีที่สิ้นสุด สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้แล้ว พร้อมฟรีค่าคอม 0% สำหรับหุ้นอเมริกา

รายละเอียดโปรโมชั่น

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") มีผลบังคับใช้กับ "Pi Global Equities ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0%" ("โปรโมชัน").
 2. โปรโมชันอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0% เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ตามเวลาของประเทศไทย ("ระยะเวลาโปรโมชัน") และใช้สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 3. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ที่ทำการซื้อขายในช่วงระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น
 4. ธุรกรรมการซื้อขายนั้นรวม การซื้อและขาย สำหรับแต่ละผู้ใช้งาน (User) /บัญชี (Account) /ระยะเวลา (Period) /อุปกรณ์ (Device) ภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 5. โปรโมชันไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืนเงิน โอนย้าย ต่อรอง หรือแลกเป็นเงินสดได้
 6. หากโปรโมชันนี้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับ ยกเลิก หรือแก้ไขโปรโมชันนี้ได้ตามดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยการตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายระบุไว้
 9. บริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่ละเมิดกฎข้อบังคับการซื้อขายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น และข้อตกลง และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ และยุติบัญชีที่ถูกระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับการซักฟอกเงิน หรือกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น และข้อตกลง และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 11. ผู้ทำธุรกรรมผลิตภัณฑ์นี้รับทราบ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และการตัดสินใจของบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เข้าร่วมโปรโมชันยอมรับว่าการพิจารณา และตัดสินใจทั้งหมดของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุด และเด็ดขาด
 12. อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0% ("คอมมิชชั่นฟรี") จะจำกัดปริมาณการซื้อขายสูงสุด ที่ 9 ล้านเหรียญสหรัฐต่อผู้ใช้งานหนึ่งราย ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น โดยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมาตรฐาน 0.20% จะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อปริมาณการซื้อขายของลูกค้าเกิน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE Official: @PiSecurities
Facebook Messenger: PiSecurities
Email: support@pi.financial