ตราสารหนี้

บริการที่ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้วยการเข้าถึงตลาดแรก (IPOs) และการซื้อขายแบบตลาด OTC

ตลาดแรก

เชื่อมต่อช่องทางสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงตลาดแรกสำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนในประเทศไทยและหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยตรง

ตลาดรอง

บริษัทจัดให้มีการซื้อขายหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนในตลาดรอง โดยคุณสามารถซื้อขายหุ้นกู้ แบบการซื้อขายนอกตลาด (OTC) กับบริษัทเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการสภาพคล่อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตราสารหนี้

ข้อควรทราบก่อนเปิดบัญชีตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย

arrow

มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เกี่ยวกับบัญชีตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย

arrow

ฉันจำเป็นต้องถือตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุเพื่อจะได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนหรือไม่

arrow

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าตราสารหนี้ไหนที่เหมาะกับตัวเอง

arrow
ดู FAQ ทั้งหมด