XO (BUY : Fair Price : Bt 30.00) : ปี 24 หันมาเน้นตลาดยุโรป

Published
11 March 2024
Share this article:

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” XO เช่นเดิม ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 30 บาท (16XPER’24E) โดยมองว่าการหันไปทำการตลาดประเทศหลักอย่างกลุ่มสหภาพยุโรปจะช่วยลดความผันผวนของตลาดสหรัฐฯ ที่ผู้นำซอสศรีราชากลับเข้าสู่ตลาด ซึ่งผู้บริหารตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 24 จะเติบโตได้ 20%YoY โดยในช่วง 1Q24 ยังคงเติบโตดีเมื่อเทียบกับปี 23 (แต่ลดลงจาก 4Q23 เพราะตลาดสหรัฐฯ ที่คำสั่งซื้อลดลง) หลังมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเดิมเข้ามาแล้วกว่า 700 ล้านบาท ทั้งนี้เราประเมินผลประกอบการปี 24 จะเติบโตได้ 3%YoY มาอยู่ที่ 805 ล้านบาท โดยตามการลงทุนใน XO เราแนะนำเป็นรูปแบบเก็งกำไรเท่านั้นเพราะรูปแบบคำสั่งซื้อของ XO จะทราบล่วงหน้าไม่นานนักจึงอาจจะทำให้เห็นความผันผวนระหว่างไตรมาสได้

4Q23 กำไรสุทธิ 228 ล้านบาท (+178%YoY, -8%QoQ)

• 4Q23 กำไรสุทธิ 228 ล้านบาท (+178%YoY, -8%QoQ) เทียบกับปีก่อนเติบโตจากตลาดใหม่อย่างสหรัฐฯ และตลาดเดิมอย่างสหภาพยุโรป ส่วนลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษอย่างผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนกว่า 19 ล้านบาท กำไรปกติอยู่ที่ 247 ล้านบาท (+207%YoY, -1%QoQ)

• รายได้ 811 ล้านบาท (+110%YoY, +16%QoQ) เทียบกับปีก่อนเติบโตมากทุกตลาดโดยเฉพาะที่สหรัฐฯ (+596%YoY) ส่วนเทียบกับ 3Q23 เติบโตดีจากสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย +22%QoQ และ 63%QoQ ตามลำดับ ส่วนสหรัฐฯ ยอดขายทรงตัว

• กำไรขั้นต้นเหลือ 46% ดีขึ้นจาก 40% ใน 4Q22 แต่ลดลงจาก 48% ใน 3Q23 ทางผู้บริหารให้เหตุว่ามีการใช้วัตถุดิบน้ำตาลมาเพิ่มจากที่ทำสัญญาไว้ ทำให้ราคาที่ใช้อ้างอิงสูงกว่าที่เคยล๊อคไว้ (กลับสู่ราคาที่ล๊อคไว้ล่วงหน้าและต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงปลาย ม.ค. 24 แล้ว)

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ 121 ล้านบาท (+45%YoY, +62%QoQ) ส่วนใหญ่เป็นค่าโบนัสพนักงานปี 24 กลับมาเน้นตลาดยุโรปหลังจากในปี 23 XO มียอดขายในตลาดสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 570 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23% ของรายได้ จากที่มีเพียง 5% ในปี 22) หลังจากได้รับผลดีของการที่เจ้าตลาดอย่าง Huy Fong มีปัญหาด้านวัตถุดิบ แต่ในช่วงปลายปี 23 มีการกลับมาขายตามปกติและทำการปรับลดราคาสินค้าลง ส่งให้ผู้ผลิตรายอื่นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่ง XO ได้รับผลกระทบเช่นกันเห็นได้จากยอดคำสั่งซื้อช่วง 1Q24 อาจจะเหลือต่ำกว่า 50 ล้านบาท จาก 230 ล้านบาทใน 4Q23 ทำให้ทาง XO มีการกลับไปหาตลาดสหภาพยุโรปที่เป็นตลาดหลัก แทน โดยล่าสุดมีคำสั่งซื้อในช่วง 1Q24 เข้ามาแล้วกว่า 700 ล้านบาท เป็นเหตุให้ XO ยังคงตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายที่ ระดับ 20%YoY

แผนขยายกำลังการผลิตล่าสุดคือไลน์ผลิตใหม่จะเสร็จช่วงปลายปีนี้ ส่วนโรงงานใหม่คาดว่าเริ่มก่อสร้างกลางปี 25

**แนะนำ “ซื้อ” แต่เป็นรูปแบบเก็งกำไรเท่านั้น **

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่รูปแบบเก็งกำไรเท่านั้นเพราะผลประกอบการมีความผันผวนรายไตรมาสอย่างมากจากคำสั่งซื้อที่รู้ล่วงหน้าไม่มากนัก โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ใหม่ที่ 30.2 บาท (16XPER’24E) ทั้งนี้เราประเมินกำไรปี 24 อยู่ที่ 805 ล้านบาท (+3%YoY)