GLOBAL (BUY : Fair Price : Bt 19.00) : คาดกำไร 2Q24 สูงสุดในรอบ 5 ไตรมาส

Published
10 July 2024
Share this article:

**ท่ามกลางกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอตัว รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่น้อยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2024 ทำให้เราคาดการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ช่วง 2Q24 ที่ -2.5% แต่ดีขึ้นจากช่วง 1Q24 ที่ -5.4% หลังการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งตัวขึ้นในเดือน พ.ค. 2024 แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารที่มุ่งเน้นการเพิ่มสินค้าภายใต้แบรนด์บริษัท ทำให้คาดว่ากำไรงวด 2Q24 ที่ 732 ล้านบาท (+4%YoY, +1%QoQ) จากอัตรากำไรขึ้นต้นที่ดีขึ้น ขณะที่เราคาดว่า SSSG จะทยอยดีขึ้นและพลิกกลับมาเป็นบวกในช่วง 2H24 ตามงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐานที่ 19.00 บาท **

คาดกำไร 2Q24 เติบโต YoY และ QoQ

• คาดกำไรเติบโต YoY ในช่วง 2Q24 จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น 60 bps YoY แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 50 bps YoY เป็น 17.2% ใน 2Q24 จาก 16.7% ใน 2Q23 ขณะที่ยอดขายใน 2Q24 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 8.7 พันล้านบาท (+2%YoY, -1%QoQ) จากสาขาใหม่ที่เปิดกว่า 9 สาขาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่า SSSG จะติดลบ -2.5%YoY

• การขยายสาขาช่วง 2Q24 : เปิดสาขาสาขาในประเทศ 3 แห่ง ระหว่างไตรมาส ทำให้ ณ สิ้น 2Q24 บริษัทมีสาขาทั้งหมด 89 แห่ง (จาก 80 แห่งใน 2Q23 หรือเพิ่มขึ้น 11%YoY) แบ่งเป็นสาขาในประเทศ 87 สาขา และ สาขาในกัมพูชา 2 สาขา

• โดยปกติแล้วช่วงไตรมาสที่2 จะเป็นช่วง Low season กว่าไตรมาสที่1 แต่เราคาดว่า SSSG ที่ติดลบลดลงเป็น -2.5% ใน 2Q24 เทียบกับ -5.4% ใน 1Q24 และอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ขยายตัว 100 bps QoQ เป็น 26.0% ใน 2Q24 เพิ่มขึ้นจาก 25.0% ใน 1Q24 ผลจากอัตรากำไรกลุ่มสินค้า House brands จากการบริหารจัดการโปรโมชั่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอัตรากำไรของสินค้าเหล็กที่ค่อนข้างทรงตัว จะทำให้กำไร 2Q24 ยังขยายตัวได้ QoQ เล็กน้อย

คาดการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยหนุน SSSG ใน 2H24

• คาดยอดขายสาขาเดิมจะพลิกกลับมาเป็นบวกในช่วง 2H24 ตามงานก่อสร้างที่ฟื้นตัว สอดคล้องกับงบลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การเข้าสู่ลานีญา ฝนที่ตกมากขึ้นจะส่งผลให้ผลผลิตในช่วงปลายปีนี้ดีขึ้น เป็นปัจจัยหนุนให้กำลังซื้อภาคเกษตร• ในแง่การขยายสาขา บริษัทมีแผนเปิด 9 สาขาในปี 2024 แบ่งเป็น 8 สาขาในประเทศ (The Nine, พิมาย, ปัตตานี, จะนะ, สว่างแดนดิน, ลำปลายมาศ, สวรรคโลก, บ้านดุง) และ 1 สาขาที่กัมพูชา (พระตะบอง) หากเป็นไปตามแผนของบริษัทสิ้นปี2024 จะมี 93 สาขา แบ่งเป็น สาขาในประเทศ 91 แห่ง สาขาในกัมพูชา 2 แห่ง ซึ่งยอดขายจากสาขาในกัมพูชาคิดเป็นราว 2% ยอดขายรวมในปี 2023

• นอกจากนี้ยังมีสาขาในต่างประเทศอื่นๆ (เมียนมา, ลาว, อินโดนีเซีย) ที่รับรู้ผ่านส่วนแบ่งกำไร มีแผนขยายเพิ่มราว 6 สาขาเป็น 40 สาขา จาก 34 สาขาในปี 2023

คงคำแนะนำ "ซื้อ" รับแรงหนุนจากงบลงทุนภาครัฐ

มูลค่าพื้นฐาน 19.00 บาท คำนวณด้วยวิธีคิดลดเงินสด (DCF) ด้วย WACC 8.1% และ TG 3% เทียบเท่า 28xPE’25E ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยกลุ่มสินค้าซ่อมแซมและตกแต่งบ้านของไทย