BJC (BUY : Fair Price : Bt30.00) : คาดกำไร 4Q23 ฟื้นตัว QoQ

Published
30 January 2024
Share this article:

คาดกำไรปกติที่ 1.6 ล้านบาท (-3%YoY, +143%QoQ) ผลจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น YoY แม้ว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจอุปโภคบริโภคจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่วัตถุดิบลดลง ขณะที่ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (BigC) คาดว่าจะทรงตัวได้ YoY แม้ต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและยอดขายสาขาเดิมที่คาดว่าจะ -0.5% ใน 4Q23 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี2023 ขึ้น 4% เพื่อสะท้อนอัตราภาษีจ่ายที่คาดว่าจะลดลงเป็น 1% ใน 4Q23 จาก 18.5% ใน 3Q23 ขณะที่เรายังคงประมาณการกำไรปี2024 ที่ 5.3 พันล้านบาท (+14%YoY) และสมมติฐานอัตราภาษีจ่ายที่ 15% ราคาหุ้นปัจจุบันคาดให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่ระดับ 4% และซื้อขายต่ำกว่า 1 เท่า PBV เราปรับคำแนะนำจาก "ถือ" เป็น “ซื้อ” ที่มูลค่าพื้นฐาน 30.00 บาท

**คาดกำไรอ่อนตัว YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ **

• คาดกำไรธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (BigC) อยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท (+2%YoY, +93%QoQ) ใน 4Q23 หนุนจากยอดขาย 2.6 หมื่นล้านบาท (+3%YoY) หนุนจากยอดขายสาขาใหม่และยอดขาย B2B ซึ่งสามารถหักกลบยอดขายสาขาเดิมที่คาดว่าจะ -0.5% ใน 4Q23 จาก +2.1% ใน 3Q23 และ Mini Big C ที่มี SSSG เป็นบวกใน 4Q23 และผลบวกจากอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะขยายตัวเป็น 19.1% ใน 4Q23 จาก 18.8% ใน 4Q22 และ 17.4% ใน 3Q23 จากการบริหารจัดการภายในและการปรับปรุงระบบโลจิสติกที่ดีขึ้น ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY ผลจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) จาก BigC ที่ 70 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการขยายสาขาใหม่ในช่วงไตรมาส

• คาดรายได้ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 พันล้านบาท (+4%YoY) ใน 4Q23 หนุนจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ที่สูงขึ้นเป็น 1.02 ล้านตร.ม. (+4%YoY) และอัตราค่าเช่าที่ปรับเพิ่ม 2% YoY ขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ทรงตัว QoQ ที่ 86.8% ใน 4Q23 แต่ลดลงจาก 88.2% ใน 4Q22 เนื่องจากมีพื้นที่ว่างของชั้น 6-7 ในบิ้กซีสาขาราชดำริ ขนาด 21,700 ตร.ม. (2.1% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด)

• คาดกำไรธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัวเป็น 572 ล้านบาท (+39%YoY, +14%QoQ) ใน 4Q23 หนุนจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติและอลูมิเนียมที่ลดลง ขณะที่รายได้คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเป็น 6.6 พันล้านบาท (-1%YoY) ฉุดจากยอดขายธุรกิจกระป๋องอลูมิเนียมที่ลดลงตามราคาขายและปริมาณขายทั้งในไทยและเวียดนามที่ลดลง ซึ่งหักลบกับยอดขายบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วที่ฟื้นตัว ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะขยายตัวเป็น 20.6% ใน 4Q23 จาก 14.8% ใน 4Q22 และ 19.8% ใน 3Q23

• คาดกำไรธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเป็น 251 ล้านบาท (+9%YoY, +5%QoQ) หนุนจากต้นทุนน้ำมันปาล์ม เยื่อกระดาษ และการขนส่งที่ลดลง รวมถึงการคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• คาดกำไรธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคลดลงเป็น 155 ล้านบาท (-21%YoY,-31%QoQ) ใน 4Q23 ผลจากสืบเนื่องจากการขาดหายไปของคำสั่งซื้อเนื่องจากความล่าช้าการเบิกจ่ายงบประมาณ

**ปรับคำแนะนำจาก "ถือ" เป็น “ซื้อ” **

มูลค่าพื้นฐานที่ 30.00 บาท คำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ด้วย WACC 8.0% และ TG 1.0%) ใกล้เคียง 1 เท่า PBV และเทียบเท่า 22.5xPE’24E หรือ -2SD ของค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีก