AMATA (BUY : Fair Price : Bt 30.30) : ปี 24 ได้ดีจากฐาน Backlog ที่สูง

Published
22 March 2024
Share this article:

เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานที่ 30.3 บาท (15.5XPER’24E) เพราะมองว่า AMATA เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตจากจีนเพื่อเลี่ยงปัญหาสงครามการค้า ซึ่งAMATA มีนิคมที่พร้อมขายอยู่ทั้งหมด 2 ประเทศคือที่ไทยและเวียดนาม และอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการที่ประเทศลาวเพิ่มอีกแห่ง นอกจากนี้จากฐาน Backlog ที่มีกว่า 14,000 ล้านบาท ทำให้เราคาดว่า ผลประกอบการในปี 24 ยังคงเห็นการเติบโตได้ หากเกิดเหตุการณ์ ที่ยอดขายที่ดินในปี 24 ไม่เป็นไปตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ที่ระดับ 1,800 ไร่ โดยเราคาดรายได้ที่ 10,976 ล้านบาท (+15%YoY) และมีกำไรสุทธิ 2,246 ล้านบาท (+19%YoY) ทั้งนี้ AMATA ประกาศจ่ายปันผล 2H23 จำนวน 0.4 บาท/หุ้น XD 9 พ.ค. จ่าย 24 พ.ค.

**ปี 24 เน้นขายที่ดินโซนชลบุรีมากขึ้น **

• ปี 24 AMATA ตั้งเป้ายอดขายที่ดินในระดับใกล้เคียงเดิมที่เคยทำได้ในปี 23 ที่ระดับ 1,854 ไร่ โดยยอดขายที่ไทยจะเน้นไปที่นิคมอมตะนครชลบุรีมากขึ้น เพราะมองว่าเป็นโซนที่คู่แข่งน้อย ส่วนที่ดินที่ระยอง จะเน้นขายกลุ่มลูกค้าจีนเป็นหลัก ด้านที่ดินที่เวียดนามในปีนี้จะมีที่ดินพร้อมขาย 3 แห่ง ทำให้ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 23 ที่มี 373 ไร่ประมาณ 15-20% โดยยอดขายรวมในช่วงนี้ยังมีไม่มากนัก เนื่องจากลูกค้ายังไม่มีการวางเงินมัดจำ ทำให้ทาง AMATA ยังไม่สามารถนับเป็นยอดขายเข้ามาได้

• ส่วนนิคมที่ประเทศลาวปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน และคาดว่าในปีนี้จะเริ่มเปิดขายได้

• แต่ปัจจัยบวกสำคัญที่ AMATA มีในปัจจุบันคือจำนวน Backlog ที่รอรับรู้รายได้ ณ สิ้นปี 23 ที่มีกว่า 14,285 ล้านบาท แบ่งเป็นที่ไทย 11,981 ล้านบาท และที่เวียดนาม 2,304 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามามากในช่วง 2Q24 เป็นต้นไป

• นอกจากนี้ยังได้รับผลดีจากการขายสาธารณูปโภคที่เวียดนามที่จะรับรู้เต็มปี หลังจากเริ่มเติบโตเด่นตั้งแต่ 2H23 เป็นต้นมา

**4Q23 กำไรสุทธิ 683 ล้านบาท (-13%YoY,+72%QoQ) **

• กำไรสุทธิ 4Q23 อยู่ที่ 683 ล้านบาท (-13%YoY,+72%QoQ) เทียบกับปีก่อนลดลงเพราะกำไรขั้นต้นต่ำหลังมีการโอนที่ดินจากเวียดนามเข้ามามาก (ที่ดินที่เวียดนามเป็นแปลงใหม่ที่มีต้นทุนสูงขึ้น) ส่วนการโตจาก 3Q23 เพราะมีการโอนที่ดินเพิ่ม 12%QoQ รวมถึงรายได้จากค่าสาธารณูปโภคและรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น

• ทั้งนี้ในไตรมาสนี้มีกำไรจากการขายโรงงานที่เวียดนามเข้ามา 72 ล้านบาท มาชดเชยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มี 64 ล้านบาท

**ปรับกำไรปี 24 ขึ้น 6% คงคำแนะนำ “ซื้อ” **

ด้วยผลประกอบการงวด 4Q23 ที่ออกมาดี ทำให้เราปรับกำไรปี 24 ขึ้นจากเดิม 6% มาอยู่ที่ 2,246 ล้านบาท (+19%YoY) โดยคาดยอดขายที่ดินระดับ 1,875 ไร่ และตั้งเป้าการโอนที่ 1,097 ไร่ เพิ่มจาก 787 ไร่ในปี 23 (เราคาดรายได้ที่ 10,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%YoY) ทั้งนี้ด้วยการที่ไทยยังคงได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตออกมาจากจีน เพื่อเลี่ยงการกีดกันทางการค้า ทำให้ AMATA เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 30.3 บาท (15.5XPER’24E) ทั้งนี้ AMATA ประกาศจ่ายปันผลงวด 2H23 จำนวน 0.4 บาท/หุ้น XD 9 พ.ค. จ่าย 24 พ.ค.