AAV (BUY : Fair Price : Bt 3.50) : 4Q23 ท่องเที่ยวดี หนุนกลับมากำไร

Published
01 February 2024
Share this article:

เราคาดว่าผลประกอบการงวด 4Q23 ของ AAV จะกลับมามีกำไรสุทธิ ได้อีกครั้ง หลังจากขาดทุนหนักในช่วง 3Q23 ได้รับปัจจัยหนุนจากการเป็นช่วง High Seasons ของการท่องเที่ยว ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดในรอบปีที่ 5.1 ล้านคน รวมกับการปรับค่าโดยสารที่ยังเพิ่มขึ้นได้อีก 15-20%QoQ มาช่วยชดเชยภาษีสรรพสามิตรน้ำมันที่กลับมาเก็บในระดับปกติตั้งแต่ 3Q23 ที่ผ่านมา ขณะที่แนวโน้มในปี 24 เราคาดว่าในแง่ผู้โดยสารยังคงเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะผลดีจากการเปิดฟรีวีซ่าระหว่างไทยกับจีนและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้เราปรับกำไรปี 24 ขึ้นเป็น 1,669 ล้านบาท หลังค่าโดยสารเฉลี่ยปี 23 ออกมาสูงกว่าสมมติฐานที่เราใช้แล้ว เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิมโดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 3.5บาท (11.6XEV/EBITDA’24E)

4Q23 กำไรสูงแต่มาจากรายการพิเศษ

• เราคาด AAV จะพลิกมามีกำไรสุทธิได้อีกครั้งในช่วง 4Q23 ที่ 2,042 ล้านบาท จากผลดีของการเป็นช่วง High Seasons ของการท่องเที่ยว ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 5.1 ล้านคน (+26%YoY,+12%QoQ) แต่มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรู้มาประมาณ 2,000 ล้านบาทถ้าไม่รวมจะมีกำไรเล็กน้อย 42 ล้านบาท ดีขึ้นจากที่ขาดทุน 950 ล้านบาทใน 4Q22 และ 802 ล้านบาทใน 3Q23

• รายได้คาดไว้ที่ 12,410 ล้านบาท (+50%YoY,+28%QoQ) โดยค่าโดยสารปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 23%YoY,18%QoQ มาอยู่ที่ระดับ 2,029 บาท/คน/เส้นทาง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีผู้โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศมากขึ้นเป็น 2 ล้านคน (+79%YoY,+11%QoQ)

• กำไรขั้นต้นคาดไว้ที่ 13.8% ดีขึ้นจาก 8.1% ใน 4Q22 และ 0.3% ใน 3Q22 ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาดไว้ที่ 993 ล้านบาท (+79%YoY,+10%QoQ)

• รวมทั้งปีเราคาดว่า AAV จะขาดทุน 306 ล้านบาท ลดลงจาก 8,030 ล้านบาทในปี 22 ถ้าไม่รวมรายการพิเศษจะขาดทุน 268 ล้านบาท ยังคงขาดทุนเพราะผลกระทบจากการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือภาษีน้ำมันในช่วงสิ้น 2Q23 ซึ่งทำให้ในช่วง 3Q23 ขาดทุนถึง 800 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษ)

ปี 24 คาดกลับมากำไรหลังการท่องเที่ยวฟื้นและจีนฟรีวีซ่า

ภาพรวมปี24 เราคาดว่าด้วยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเปิดฟรีวีซ่าจีน จะทำให้จำนวนผู้โดยสารของ AAV เพิ่มขึ้นได้โดยเราคาดไว้ที่ระดับ 21 ล้านคน (+11%YoY) ทั้งนี้ด้วยค่าโดยสารเฉลี่ยที่ในปี 23 ออกมาสูงถึง 1,800 บาท/คน/เส้นทาง เราจึงปรับสมมติฐานในปี 24 ขึ้นเป็น 1,800 บาท/คน/เส้นทางจาก 1,700 บาท/คน/เส้นทาง และทำให้ได้กำไรสุทธิใหม่ที่ 1,669 ล้านบาท (เดิม 1,101 ล้านบาท)สำหรับเส้นทางบิน AAV มีแผนเปิดเส้นทางบินไปญี่ปุ่นเพิ่มในช่วง 2Q24 นี้ ส่วนเส้นทางอื่นมีแผนจะเพิ่มความถี่มากขึ้นอย่างเช่นในประเทศเป็น 753 เที่ยวบิน/สัปดาห์จาก 738 เที่ยวบิน/สัปดาห์ในปี 23 เป็นต้น

**ผู้นำสายการบินต้นทุนต่ำ แนะนำ “ซื้อ” **

เรามองว่า AAV เป็นผู้นำสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศทำให้ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิม โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 3.5 บาท (11.6XEV/EBITDA’24E)