Pi INITIATE COVERAGE : COCOCO (BUY : FAIR PRICE Bt11.50)

Published
14 September 2023
Share this article:

" เจ้าแห่งน้ำมะพร้าว "

เราเริ่มต้นบทวิเคราะห์ COCOCO ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐาน 11.50 บาท อิง 24.6xPE’24E ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยกลุ่มเครื่องดื่มโดยรวม คำแนะนำซื้อสะท้อน 1) พื้นที่การเติบโตอีกมากในตลาดน้ำมะพร้าว 2) ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และ 3) ศักยภาพในการทำกำไรที่ดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม COCOCO คือผู้นำตลาดส่งออกน้ำมะพร้าวของไทย ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ 15% ในงวด 6 เดือนปี 2023 เพิ่มจาก 9% ของงวด 6 เดือนปี 2022 และด้วยอุปสงค์ต่อน้ำมะพร้าวที่แข็งแกร่งในจีน เราจึงคาดว่ากำไรปกติของบริษัทจะโตแตะ 786 ล้านบาทในปี 2025 หรือโตเฉลี่ยต่อปีที่ 37% (2023-25) ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งในกลุ่มเครื่องดื่มที่คาดว่าจะโต 18% ในกรอบเวลาเดียวกัน

มีพื้นที่ให้โตอีกมากในตลาดน้ำมะพร้าว

• ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการนำเข้าน้ำมะพร้าวของจีนมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แตะ 128 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2022 หรือโต 2.8 เท่าจาก 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2019 ทั้งนี้ ไทยคือผู้ส่งออกน้ำมะพร้าวไปจีนที่ติด 3 อันดับแรก ด้วยส่วนแบ่งตลาด 10% ในปี 2022

• โรงงานผลิตของ COCOCO ตั้งอยู่ในราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมะพร้าวคุณภาพดีที่สุด มะพร้าวน้ำหอมของราชบุรีคือมะพร้าวคุณภาพเยี่ยมในแง่ของรสชาติ ความสด และความบริสุทธิ์เมื่อเทียบกับน้ำมะพร้าวทั่วไปในตลาดส่งออก ยิ่งกว่านั้น เราเชื่อว่าผู้ส่งออกน้ำมะพร้าวยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากเมื่อพิจารณาจากขนาดตลาดน้ำมะพร้าวที่ยังเล็กกว่าตลาดทุเรียนในจีนที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกทุเรียนไปจีนที่มีมูลค่า 1.0 แสนล้านบาทในปี 2022 สูงกว่ามูลค่าการส่งออกน้ำมะพร้าว 25 เท่า

ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ที่กำลังโตอย่างรวดเร็ว

อัตราการใช้กำลังการผลิตน้ำมะพร้าวของบริษัทแตะ 88% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในเดือน มิ.ย. 2023 หลังจากเร่งการผลิตขึ้นเพื่อรองรับอุปสงค์ที่โตเร็วในจีน โดยบริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตเป็น 218,000 ตัน/ปีในปี 2024 (จาก 33,400 ตัน/ปีในปี 2019) คิดเป็นงบลงทุนที่ 600 ล้านบาทในปี 2023 ทั้งนี้ งบดุลที่แข็งแกร่งพร้อมกับคาดการณ์อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อเงินทุน (IBD/E ratio) ที่ 0.3 เท่าในปี 2023 จึงคาดว่าบริษัทจะมีสถานะพร้อมขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ต่อน้ำมะพร้าวที่กำลังโต

ไหลไปกับกระแสความนิยมน้ำมะพร้าวในจีน

COCOCO มีมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างน่าดึงดูด หรือซื้อขายกันที่เพียง 11.8xPE’24E (เทียบราคา IPO) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเครื่องดื่มในปี 2024 ที่ 24.6 เท่าอยู่ค่อนข้างมาก และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลังในกรอบ 5 ปีของ SET FOOD ที่ 26.0 เท่า ทำให้มูลค่าพื้นฐานของเรามี upside 109% จากราคา IPO ของ COCOCO ที่ 5.50 บาท