Pi STOCK UPDATE : AOT (BUY : FAIR PRICE Bt82.00)

Published
15 June 2023
Share this article:

" เร่งเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวผ่าน AOTTO "

เรายังคงมองว่า AOT เป็นหนึ่งในบริษัทที่จะเห็นผลประกอบการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตามภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ทาง AOT เองมีแผนเพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ผ่านบริษัท AOTTO ที่ดำเนินงานบริหารโครงการสินค้าเน่าเสียง่าย จะเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในช่วง 1 ก.ค. นี้ ด้านแผนขยายสนามบินนอกเหนือจากอาคาร SAT-1 ที่จะเปิดในเดือน ก.ย. นี้ โครงการอื่นๆยังเป็นไปตามแผนโดยรันเวย์แห่งที่ 3 จะแล้วเสร็จในอีก 2 ปี ขณะที่การขยายสนามบินจะมีทั้งที่ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ตซึ่งจะทยอยทำและแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2031 ซึ่งจะทำให้สนามบินของ AOT รอบรับผู้โดยสารได้มากกว่า 200 ล้านคน จากปัจจุบันที่รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 100 ล้านคน

**AOTTO รายได้ใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว **

• วานนี้เราได้มีโอกาสเข้าดูงานที่บริษัทลูกของ AOT อย่าง AOT Tafa Operator : AOTTO ซึ่งให้บริการในการบริหารโครงการสินค้าเน่าเสียง่ายทั้งในรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Pre-Shipment Inspection Center : PSI) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากสินค้าที่ไม่ผ่านคุณภาพจากประเทศปลายทาง และการให้บริการศูนย์บริการสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษ (Perishable Premium Lane : PPL) นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มในส่วนของพื้นที่คลังสินค้าปัจจุบันและในที่ดินแปลง 37 และที่ดินบริเวณวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่

• การขยายการลงทุนดังกล่าวทาง AOT มองว่าเพื่อเป็นไปตามแผนที่จะเพิ่มรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จากปัจจุบันรายได้หลักมาจากรายได้บริการผู้โดยสารขาออก (PSC) และส่วนแบ่งผลประโยชน์จากผู้ประกอบการในสนามบิน

• ธุรกิจดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการประเมินว่าปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้าออกเขตปลอดอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิจะเพิ่มขึ้นจากระดับ 1.3 ล้านตันในปี 23 เป็น 2.1 ล้านตันในปี 33

แผนขยายสนามบินเดินหน้าต่อ

• สำหรับภาพรวมด้านการบิน จำนวนผู้โดยสารมีการฟื้นตัวต่อเนื่องโดยในเดือน พ.ค. ผู้โดยสารรวมฟื้นตัวมาได้ประมาณ 67% ของก่อนโควิดแล้ว แบ่งเป็นในประเทศฟื้นตัวได้ประมาณ 74% ส่วนระหว่างประเทศ 63% ซึ่งสาเหตุที่เส้นทางระหว่างประเทศฟื้นตัวน้อยกว่าในประเทศเพราะนักท่องเที่ยวจากจีนมาช้ากว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม AOT มองว่าหลังจากนี้จะค่อยๆดีขึ้น และกลับสู่ระดับปกติในปี 24

• แต่ระยะยาวการใช้บริการสนามบินจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ AOT มีแผนการขยายสนามบินเช่นกัน ล่าสุดมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการขยายสนามบินเพิ่มจากที่เคยประกาศมาก่อนหน้านี้อย่างอาคาร Satellite terminal-1 : SAT1 (เปิด ก.ย. 23) รันเวย์ที่ 3 เปิดปี 24 และอาคารเทอร์มินอล 3 สนามบินดอนเมือง คือการขยายสนามบินภูเก็ตและสนามบินเชียงใหม่ที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 26 ซึ่งจะทำให้ในอีก 8 ปีจากนี้ AOT จะมีความสามารถรองรับผู้โดยสารรวมได้มากกว่า 200 ล้านคน จากปัจจุบันมี 100 ล้านคน