Pi STOCK UPDATE : CPN (BUY : FAIR PRICE Bt83.00)

Published
16 August 2023
Share this article:

" กำไรสุทธิ 2Q23 ดีกว่าคาดเล็กน้อย "

CPN ยังคงรายงานกำไรสุทธิเติบโตโดดเด่น โดยงวด 2Q23 อยู่ที่ 3,685 ล้านบาท (+34%YoY,+14%QoQ) ขยายตัวเด่นจากรายได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเพิ่มกว่า 50%YoY,50%QoQ ขณะที่รายได้ค่าเช่ายังเติบโตได้แม้ว่าส่วนลดที่ให้กับลูกค้าจะเริ่มนิ่งที่ระดับ 3-4% เพราะรับรู้รายได้จากค่าส่วนกลางเต็มไตรมาส ภาพรวมในอนาคตยังคงเห็นการเติบโตได้ต่อเนื่อง ทั้งจากการเปิดศูนย์ใหม่ที่มีประกาศชัดเจนแล้ว 5 โครงการในช่วง 2 ปีข้างหน้า และการเปิดโรงแรมใหม่ที่มีอีก 4 แห่งในปีนี้ โดยเราคาดกำไรปี 23-24 ที่ 12,855 ล้านบาท (+19%YoY) 14,753 ล้านบาท (+15%YoY) ตามลำดับ และยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 83 บาท (29XPER’23E)

กำไร 2Q23 ที่ 3,685 ล้านบาท (+34%YoY,+14%QoQ)

• CPN มีกำไร 2Q23 อยู่ที่ 3,685 ลบ. (+34%YoY,+14%QoQ) แต่ถ้าไม่รวมรายการพิเศษอย่างการกลับรายการด้อยค่าหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานบัญชีเข้ามา 63 ล้านบาท กำไรปกติจะอยู่ที่ 3,621 ล้านบาท +36%YoY สาเหตุหลักมาจากส่วนลดที่ให้กับผู้เช่าเหลือเพียง 4% จาก 15% ใน 2Q22 ส่วนการเติบโตจาก 1Q23 12%QoQ จากรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• รายได้รวมที่ 10,864 ลบ. +27%YoY เติบโตทุกธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรมที่เพิ่มขึ้น 81%YoY ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการเปิดโรงแรมเพิ่ม เช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหารและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 57%YoY,54%YoY ตามลำดับ ส่วนธุรกิจให้เช่าเติบโต 22%YoY หลังมีการให้ส่วนลดน้อยลง

• เมื่อเทียบกับ 1Q23 เพิ่มขึ้น 9%QoQ ขยายตัวมากจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้น 53%QoQ ตามมาด้วยธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 18%QoQ ส่วนธุรกิจให้เช่าเพิ่มขึ้น 5%QoQ เกิดจากการปรับค่าส่วนกลางที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับค่าไฟที่รับรู้เข้ามาเต็มไตรมาส ขณะที่ส่วนลดที่ให้กับผู้เช่าทรงตัวที่ระดับ 4% และธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 4%QoQ หลังมีโรงแรมเปิดใหม่ 1 แห่งได้แก่โก บ้านฉางในเดือน พ.ค.

• กำไรขั้นต้นรวมที่ 51% ลดลงเล็กน้อยจาก 52% ใน 1Q23 เพราะกำไรขั้นต้นธุรกิจโรงแรมลดลง และดีขึ้นจาก 49% ใน 2Q22 เป็นผลจากการให้ส่วนลดที่น้อยลงตามที่ ค่าใช้จ่ายในการขายที่ 1,716 ลบ. (+21%YoY,-2%QoQ)

• ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ 532 ลบ. (+38%YoY,+12%QoQ) ตามผลประกอบการของ CPNREIT CPNCG และเมกะบางนาที่มีผู้เข้าศูนย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• ดอกเบี้ยจ่าย+27%YoY,+11%QoQ เป็นไปตามดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

โครงการใหม่ยังตามแผนหนุนการเติบโตต่อเนื่อง

• เพื่อให้เป็นไปตามแผนสำหรับการเติบโตปีละ 14-16% ช่วงปี 23-27 CPN ยังคงมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ต่อเนื่องโดยมีความชัดเจนของศูนย์ใหม่แล้ว 5 โครงการ ที่จะทยอยเปิดในช่วงปี 23-25 นี้ นอกจากศูนย์การค้าแล้วยังมีโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ด้วย

คงกำไรทั้งปีไว้ที่ 12,855 ลบ. (+19%YoY)

• กำไรสุทธิ 1H23 ที่เราคาดไว้คิดเป็นสัดส่วน 54% ของกำไรทั้งปีทีเราประเมินไว้ที่ 12,855 ลบ. (+19%YoY) โดยแนวโน้มในช่วง 2H23 ยังดูดีแต่ช่วง 4Q23 กำไรอาจจะลดลงเล็กน้อยเพราะมีค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่ม (แต่คาดว่ายังเติบโตได้เมื่อเทียบกับปีก่อน)

• เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิมด้วยปัจจัยบวกเรื่องผลประกอบการที่ยังเห็นการเติบโตได้ต่อเนื่อง