Pi STOCK UPDATE : AAV (BUY : FAIR PRICE Bt3.88)

Published
03 August 2023
Share this article:

" 2Q23 บาทอ่อนกดดันงบขาดทุน "

เรามองว่ากำไรปกติในงวด 2Q23 จะอยู่ที่ 292 ล้านบาท (แต่ถ้ารวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะขาดทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท) มีแรงหนุนจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มเป็น 4.64 ล้านคน รวมถึงค่าโดยสารที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1,717 บาท/เที่ยวบิน/คน หลังการเปิดเส้นทางบินเพิ่มโดยเฉพาะเส้นทางจีนที่กลับมีเที่ยวบินเพิ่มเป็น 108 เที่ยวบิน/สัปดาห์ แนวโน้มช่วง 2H23 เรามองว่าผู้โดยสารยังคงเติบโตได้โดยเฉพาะ 4Q23 ที่เป็น High Seasons เราจึงคงประมาณการกำไรทั้งปีไว้ที่ 602 ล้านบาทเท่าเดิม ส่วนคำแนะนำยังคงแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานที่ 3.88 บาท (11.6XEV/Ebitda’23E)

คาดกำไรปกติ 2Q23 อยู่ที่ 292 ล้านบาท

• เราคาดกำไรปกติ 2Q23 อยู่ที่ 292 ล้านบาท จากที่ขาดทุน 2,319 ล้านบาท ใน 2Q22 แต่ดีขึ้นถึง 568%QoQ แต่ถ้ารวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,342 ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง AAV จะรายงานผลขาททุน 1,049 ล้านบาทขาดทุนลดลงจาก 4,724 ล้านบาทใน 2Q22 และพลิกจากกำไร 359 ล้านบาทใน 1Q23

• รายได้อยู่ที่ 9,956 ล้านบาท (+270%YoY,+10%QoQ) มีจำนวนผู้โดยสาร 4.64 ล้านคน (+176%YoY,+1%QoQ) ได้รับผลดีจากการเปิดเส้นทางประเทศจีนเพิ่มเป็น 108 เที่ยวบิน/สัปดาห์จาก 67 เที่ยวบิน/สัปดาห์ใน 1Q23 ซึ่งการเปิดเที่ยวบินจีนทำให้ระยะทางเฉลี่ยต่อเที่ยวบินเพิ่มเป็น 1,139 กิโลเมตร/เที่ยวบินสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของ AAV ขณะที่อัตราบรรทุกผู้โดยสารยังยืนสูงที่ 89% และคาดค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 1,719 บาท/เที่ยวบิน/คน (+30%YoY,+8%QoQ)

• กำไรขั้นต้นคาดที่ 14% ดีขึ้นจาก 13% ใน 1Q23 และพลิกจากที่ขาดทุนขั้นต้น 85% ใน 2Q22 ได้รับแรงหนุนจากค่าโดยสารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ 744 ลบ. +98%YoY,+10%QoQ เพิ่มขึ้นตามจำนวนเส้นทางบินที่เปิด

2H23 จีนยังเป็นตลาดสำคัญ แต่ให้ระวังน้ำมัน

• แนวโน้มช่วง 2H23 ด้วยการเปิดเส้นทางบินจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นจะเป็นสิ่งที่หนุนจำนวนผู้โดยสารให้ยังเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นแรงกดดันคือการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือในการให้ส่วนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่สิ้นสุดไปในวันที่ 30 มิ.ย. และทำให้อัตราภาษีกลับมาอยู่ที่ 4.72 บาท/ลิตร จากช่วงที่ให้ส่วนลดเหลือ 0.2 บาท/ลิตร รวมถึงราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา

คงประมาณการไว้เท่าเดิม

• หากกำไรออกมาตามที่เราคาด กำไรปกติในช่วง 1H23 จะอยู่ที่ระดับ 336 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 56% ของกำไรทั้งปีที่เราคาดไว้ที่ 602 ล้านบาท เราจึงคงประมาณการทั้งปีไว้เท่าเดิม โดยอ้างอิงผู้โดยสารที่ระดับ 20 ล้านคน

• คำแนะนำการลงทุนเรายังแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิมเพราะมองว่า AAV เป็นผู้ที่จะได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือน ก.ค. เบื้องต้นมีแนวโน้มสูงสุดตั้งแต่เกิดโควิด โดยเราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 3.88 บาท (11.6X EV/EBITDA ’23E)