Pi STOCK UPDATE : KTB (BUY : FAIR PRICE Bt23.00)

Published
24 July 2023
Share this article:

" แนวโน้มการเติบโตสดใสขึ้น "

เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ขณะที่ปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานเป็น 23.00 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 2/23 สอดคล้องคาดการณ์ที่ 1.02 หมื่นล้านบาท (+22%YoY, +1%QoQ) ด้วยคุณภาพสินเชื่อที่มั่นคงตามคาด ขณะที่คาดว่ากำไรจะโตต่อเนื่องในครึ่งหลังปี 2023 หรือประเมินว่าจะโต 16% YoY เมื่อเทียบกับครึ่งหลังปี 2022 หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่สูงขึ้น แต่มองว่ากำไรสุทธิจะลดลง HoH จากครึ่งแรกปี 2023 เพราะค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาส 4/23 ทั้งนี้เราคาดว่ากำไรสุทธิจะโตมั่นคงที่ 17%/12% ในปี 2023/24 ตามลำดับ

**ผลงานดีในไตรมาส 2/23 **

• กำไรสุทธิไตรมาส 2/23 สอดคล้องคาดการณ์ที่ 1.02 หมื่นล้านบาท (+22% YoY, +1% QoQ) การเติบโตที่แข็งแกร่ง YoY เป็นผลจาก 1) NII ที่สูงขึ้นจากอัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ระดับสูงที่ 3.2% (+70bps YoY, +23 bps QoQ) และกำไรสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVTPL) ที่สูงขึ้น ส่วนที่โตเล็กน้อย QoQ เป็นเพราะ NII ที่สูงขึ้นนั้นถูกหักลบโดยกำไรสุทธิ FVTPL ที่ลดลงและรายได้ค่าธรรมเนียมที่หดตัว

• การเติบโตของสินเชื่อหดตัว 0.2% QoQ ฉุดจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และ SME ที่ลดลง แม้สินเชื่อภาครัฐ SME และผู้บริโภคจะปรับดีขึ้นก็ตาม

• อัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ลดลงเหลือ 3.1% ด้วยอัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้ฯ ที่ลงมาอยู่ที่ 177% แต่ยังพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิจาก NIM ที่ดีขึ้น

• กำไรสุทธิครึ่งแรกปี 2023 อยู่ที่ 2.01 หมื่นล้านบาท (51% ของประมาณการกำไรสุทธิรวมในปี 2023) โต 17% YoY หนุนจาก NII และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (non-NII) ที่สูงขึ้น

• เราได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2023-24 ราว 3%/5% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนถึง NIM ที่ดีกว่าคาด ซึ่งมองว่าได้อานิสงส์จากการขึ้นดอกเบี้ย สรุปคือเราคาดว่ากำไรสุทธิจะโต 17% ในปี 2023 และ 12% ในปี 2024

• ปรับเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2023-24 ขึ้น 10.1%/10.5% นับเป็น ROE ที่สูงสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่

**คงคำแนะนำ "ซื้อ" ขณะที่ปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานเป็น 23.00 บาท **

เราปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานเป็น 23.00 บาท (จาก 21.40 บาท) เพื่อสะท้อนถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและภาพรวม ROE ที่สูงขึ้น มูลค่าพื้นฐานของเราคำนวณด้วยวิธี GGM model (ROE 10.2%, TG 2%) อิง 0.8x PBV’23E คำแนะนำซื้อสะท้อน 1) งบดุลที่ยืดหยุ่นดีพร้อมกับคุณภาพสินเชื่อที่แข็งแกร่ง 2) แนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงในปี 2023-24 3) การขยายตัวของ NIM จากดอกเบี้ยขาขึ้น และ 4) ศักยภาพในการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มดิจิทัลแบงก์กิ้ง