Pi STOCK UPDATE : SAT (BUY : FAIR PRICE Bt23.70)

Published
17 August 2023
Share this article:

" 2Q23 กำไรโตได้เล็กน้อยจากปีก่อน "

SAT รายงานกำไรสุทธิงวด 2Q23 ที่ 223 ลบ. (+6%YoY,-19%QoQ) ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ โดยการเติบโตจากปีก่อนไม่มากนักเพราะได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์รวม เทียบกับ 1Q23การลดลงเป็นไปตามผลของฤดูกาลที่มีวันหยุดมาก เราคาดว่าผลประกอบการช่วง 2H23 จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหลังจากเริ่มรับรู้รายได้จากบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจรถตุ๊กๆไฟฟ้าเข้า รวมถึงคำสั่งซื้อใหม่ๆที่รับรู้เต็มไตรมาส โดยกำไรสุทธิในช่วง 1H23 คิดเป็นสัดส่วน 52% ของกำไรทั้งปีที่ 960 ล้านบาท เราจึงคงประมาณการไว้เท่าเดิม คำแนะนำการลงทุนด้วยผลตอบแทนเงินปันผลที่ยังอยู่ในระดับสูง เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิมโดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 23.7 บาท (10.5XPER’23E)

2Q23 กำไรสุทธิ 223 ล้านบาท (+6%YoY,-19%QoQ)

• SAT มีกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 223 ล้านบาท (+6%YoY,-19%QoQ) ถ้าไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.5 ล้านบาท กำไรปกติจะอยู่ที่ 217 ล้านบาท (+4%YoY,-21%QoQ) ใกล้เคียงที่เราคาดไว้

• รายได้ที่ 2,153 ลบ. (+2%YoY,-15%QoQ) เทียบกับปีก่อนรายได้เพิ่มขึ้นต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ (+6%YoY) เพราะการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรลดลงกว่า 40%YoY เมื่อเทียบกับ 1Q23 การลดลงเป็นผลตามฤดูกาลที่มีวันหยุดมาก

• กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18% ดีขึ้นจาก 17.5% ใน 2Q22 และ 17.2% ใน 1Q23 เกิดจากสัดส่วนยอดขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงมากขึ้นอย่างเช่นชิ้นงาน Axle Shaft ที่ส่งไปยังสหรัฐฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 168 ลบ. (+2%YoY,+6%QoQ) เพราะมีค่าใช้จ่ายในการตั้งบริษัทใหม่เข้ามา

• ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ 1 ล้านบาท (-6%YoY,-95%QoQ) แต่มีรายได้เงินปันผลรับเข้ามา 11 ล้านบาท (1Q23 ไม่มี)

• ภาษีจ่ายที่ 41 ลบ. (+58%YoY,+6%QoQ)

• รวมแล้วในช่วง 1H23 SAT มีกำไรสุทธิ 498 ล้านบาท (+6%YoY)

2H23 เตรียมรับรู้คำสั่งซื้อจากธุรกิจใหม่เพิ่ม

• ภาพรวม 2H23 SAT จะเริ่มรับรู้รายได้จากบริษัทใหม่อย่าง STRON ที่ผลิตสินค้าให้กับคู่ค้า ETRON ในเดือน ก.ย. รวมถึงบริษัท SAA ที่เริ่มผลิตชิ้นงาน Rotary Blade ตอนปลาย 2Q23

• ส่วนคำสั่งซื้อจากงานใหม่ 2 งานคือ Case set และ output shaft มูลค่ารวมกันทั้งปีประมาณ 200 ลบ. จะเริ่มในช่วง 3Q23 เช่นกัน

**คงประมาณการกำไรทั้งปีไว้ที่ 960 ล้านบาท **

• กำไรสุทธิช่วง 1H23 หากออกมาตามคาดจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52% ของกำไรทั้งปีที่เราประเมินไว้ที่ 960 ล้านบาท และจากแนวโน้มช่วง 2H23 ที่ยังดูดีเราจึงคงประมาณการกำไรทั้งปีไว้เท่าเดิม

• สำหรับคำแนะนำการลงทุนเรามองว่าระยะยาว SAT ยังน่าสนใจลงทุนทั้งจากการเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีบริษัทรับทำรถขนส่งไฟฟ้าขนาดเล็กผ่านบริษัท STRON ที่ปัจจุบันมีการเจรจากับผู้ประกอบการหลายราย รวมถึงอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ทั้งปีอยู่ที่ระดับ 6-7% เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิม โดยในช่วง 1H23 SAT จ่ายเงินปันผล 0.38 บาท/หุ้น XD 23 ส.ค. จ่าย 6 ก.ย.