Pi STOCK UPDATE : MC (BUY : FAIR PRICE Bt16.00)

Published
28 August 2023
Share this article:

" แบรนด์ยีนส์แข็งแกร่ง พร้อมกับแนวโน้มการเติบโตครั้งใหม่ "

กำไรสุทธิปี FY2023 (ก.ค. 2022 - มิ.ย. 2023) อยู่ที่ 644 ล้านบาท (+33%YoY) หนุนจากยอดขายยีนส์ที่ฟื้นตัวเป็น 1.7 พันล้านบาท และยอดขายสินค้าอื่นที่ทำยอดสูงเป็นประวัติการณ์ในระดับ 2 พันล้านบาท บวกกับการขยายสาขาใหม่ ส่วนกำไรสุทธิไตรมาส 4/FY23 (เม.ย. - มิ.ย. 2023) อยู่ที่ 118 ล้านบาท (-3%YoY, -28%QoQ) แต่ถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายการย้ายคลังสินค้า กำไรปกติจะอยู่ที่ 138 ล้านบาท (+13%YoY) หนุนจาก 1) การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ที่ 5% ในไตรมาส 4/FY23 เทียบกับ 27.6% ในไตรมาส 3/FY23 และ 2) การขยายสาขาเดี่ยวอีก 19 แห่งในช่วงไตรมาส (+8%YoY) ปัจจุบัน MC ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่ 7%-8% สำหัรบปี FY2024-25 ขณะที่เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลคค่าพื้นฐาน 16.00 บาท

**ภาพรวมที่สดใสในปี FY2024 **

• SSSG ในเดือน ก.ค. - ส.ค. 2023 ยังแข็งแกร่งที่ 10%-15% เราเชื่อว่าคอลเลคชั่นดั้งเดิม (MC 3109) และใหม่ (เช่น รุ่น Journey, QUTER) และรุ่นที่ร่วมพัฒนากับคู่ค้าอื่น ๆ (เช่น KAIHUAROR) จะมีสถานะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อ SSSG ของ MC

• TikTok ก็เป็นช่องทางใหม่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายออนไลน์ (คิดเป็น 30% ของยอดขายออนไลน์) เพราะมียอดสมาชิกจริง 40% จากทั้งหมด 1.3 ล้านรายที่คาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตของยอดขายออนไลน์ขึ้นได้

คาด SSSG ที่แข็งแกร่งจะหนุนให้กำไรไตรมาส 1/23 โตแข็งแกร่ง YoY

• รายได้ไตรมาส 4/FY23 เพิ่มเป็น 837 ล้านบาท (+11%YoY, -13%QoQ) หนุนจากการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ ยอดขายออนไลน์ที่พุ่งแตะ 89 ล้านบาท (+71%YoY) หรือยอดสูงในรอบ 9 ไตรมาส หลังจากเริ่มดำเนินกลยุทธ์ช่องทางออนไลน์บน TikTok บวกกับการขยายสาขาเดี่ยวในช่วงไตรมาส แต่มาดูไส้ในจะพบว่ายอดขายจากสาขาเดี่ยวนั้นแตะ 560 ล้านบาท (+25%YoY) ช่วยชดเชยยอดขายในห้างสรรพสินค้าที่ลดลงเหลือ 159 ล้านบาท (-14%YoY)

• บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่ 19 แห่งในไตรมาส 4/FY23 (+8%YoY) ประกอบด้วย Mc Outlets 15 แห่ง และสาขาเดี่ยว 4 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะทำให้เครือข่ายสาขารวมแตะ 699 สาขา ประกอบด้วยสาขาเดี่ยว 403 แห่ง สาขาในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 281 แห่ง สาขาเคลื่อนที่ 6 แห่ง และต่างประเทศ 9 แห่ง

• อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ในไตรมาส 4/FY23 ลดลงทั้ง YoY และ QoQ เป็น 64.5% จาก 65.6% ในไตรมาส 4/FY22 และ 64.9% ในไตรมาส 3/FY23 เพราะการจัดโปรโมชั่นที่เพิ่มขึ้น และสัดส่วนรายได้ที่ไม่เป็นใจ (สัดส่วนรายได้ที่สูงขึ้นจากสาขา MC Outlet ที่มีสัดส่วนสินค้าอื่นนอกจากยีนส์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรูปแบบสาขาอื่น)

• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ต่อยอดขายในไตรมาส 4/FY23 อยู่ที่ 47.1% ถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายการย้ายคลังสินค้า SG&A ต่อยอดขายจะยังอยู่ในระดับไม่สูงเกินไปที่ 44.7% ลดจาก 46.0% ในไตรมาส 4/FY22 แต่คาดว่าจะเพิ่มจากไตรมาส high season ใน 3/23 ที่ 44.3% อย่างไรก็ตาม คาดว่า SG&A จะโต YoY เพราะค่าใช้จ่ายจากการขยายสาขาและค่าสาธารณูปโภค

แนะนำ "ซื้อ" สู่เส้นทางการเติบโตหลังเปลี่ยนโฉมแบรนด์

MC มีสถานะเงินสดสุทธิมูลค่า 1.7 พันล้านบาท ทำให้พร้อมทำดีล M&A ใหม่ ๆ ยิ่งกว่านั้น บริษัทยังมีการจ่ายผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงกว่า 5% มาอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เราจึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐาน 16.00 บาท คำนวณด้วยวิธีคิดลดเงินสด (DCF) (WACC 10%, TG 1%) อิง 17.6xPE’FY24E ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 5 ปี หรือคิดเป็น 15% ต่อค่าเฉลี่ยกลุ่มเครื่องนุ่งห่มในตลาดโลก

ทั้งนี้ บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.36 บาท/หุ้น คิดเป็นผลตอบแทน 3% ขึ้น XD 2 พ.ย. 2023