์NCP (IPO) : (Fair Value : Bt 2.60) : ผู้นำในธุรกิจการขายผ่านโทรศัพท์ของไทย

Published
25 June 2024
Share this article:

ประเมินมูลค่าพื้นฐาน 2.60 บาท

ประเมินมูลค่าพื้นฐาน 2.60 บาท ด้วยวิธี PE multiple ใช้กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2024 ที่ 0.17 บาท (Fully diluted) กำหนดเป้าหมาย PE ปี 2024 ที่ 15 เท่า ซึ่งเป็นระดับ P/E ที่ต่ำกว่ากลุ่ม SERVICE ใน MAI ที่มีค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 4 ไตรมาส และ 8 ไตรมาสที่ 39.7 เท่า และ 53.2 เท่า และเป็นระดับ P/E ที่ต่ำกว่ากลุ่ม SERVICE ใน SET ที่มีค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 4 ไตรมาส และ 8 ไตรมาสที่ 40.4 เท่า และ 38.4 เท่า ตามลำดับ

ผู้นำในธุรกิจการขายผ่านโทรศัพท์ของไทย

NCP ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี เป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการทางการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing) โดยสินค้าที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ความสวยงาม และสินค้าเวชสำอาง บริษัทฯ มีความโดดเด่น 6 ด้าน ช่วยสนับสนุนการการเติบโตในอนาคต (1) ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ (2) ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่มีประสิทธิภาพ (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้า (House Brand) ของตัวเอง (4) พนักงาน Telesales มีความรู้และความเข้าใจในการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ (5) การบริหารคลังสินค้าพร้อมส่งทีมีประสิทธิภาพ (Fulfillment) และ (6) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าพันธมิตรในหลากหลายกลุ่มธุรกิจขยายจำนวนพนักงานเพิ่มเพราะตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น คาดกำไรสุทธิกลับมาเติบโตแข็งแกร่งในปี 2024บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและมีแผนจะเพิ่มจำนวนพนักงานสูงขึ้นจาก 219 คน สิ้น มี.ค. 2024 เป็น 392 คน และ 526 คน ในปี 2024-25 ด้วยรายได้จากการขายและบริการรวมที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนพนักงาน ขณะที่บริษัทฯ รักษาอัตรากำไรขั้นต้นสูงที่ 57.5% ในปี 2024-25 ใกล้เคียงกับปี 2023 และ SG&A ต่อยอดขายลดลง เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง เราคาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทฯ จะปรับสูงขึ้นเป็น 31.3 ล้านบาท และ 50.8 ล้านบาท ในปี 2024-25 เพิ่มขึ้น 149.7%/62.4% ตามลำดับ

**วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน **

เงินที่ได้จาก IPO ครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อ (1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 200 ที่นั่ง ประมาณการใช้เงิน 30 ล้านบาท ภายใน 3Q25 (2) ก่อสร้างสถานที่ทำงานในเรือนจำ ประมาณการใช้เงิน 10 ล้านบาท ภายในปี 2026 (3) พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับการเพิ่มจำนวนพนักงานประมาณการใช้เงิน 5 ล้านบาท ภายในปี 2026 และ (4) เงินทุนหมุนเวียน ประมาณการใช้เงิน 55 ล้านบาท